Blog

EÚ ukladá reštriktívne opatrenia voči Viktorovi a Oleksandrovi Janukovyčovi

Rada sa rozhodla uvaliť reštriktívne opatrenia na ďalšie 2 osoby v reakcii na pokračujúcu neodôvodnenú a nevyprovokovanú ruskú vojenskú…

Slovenskí podnikatelia môžu expandovať globálne vďaka novej podpore

Slovenská republika pristúpila podpisom Dohody o grante a Dohody o konzorciu k Európskemu partnerstvu pre inovatívne malé a stredné podniky…

Rada predĺžila mandáty civilnej poradnej misie a vojenskej výcvikovej misie

Rada prijala dve rozhodnutia týkajúce sa misií Európskej únie v rámci SBOP (spoločná bezpečnostná a obranná politika) v Stredoafrickej…

Súdny dvor EÚ: vymenovanie štyroch sudcov Všeobecného súdu

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali štyroch sudcov Všeobecného súdu.

Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo

Ministri rokovali o vykonávaní novej SPP a o schvaľovaní strategických plánov.

Rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže online

Rada prostredníctvom aktu o digitálnych trhoch (DMA) s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre spravodlivý a súťažeschopný…

Rada schválila dočasné opatrenia na liberalizáciu obchodu

Rada prijala nariadenie s cieľom dočasne liberalizovať obchod so siedmimi poľnohospodárskymi výrobkami z Moldavska, s ktorými sa…

Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu

S cieľom zabezpečiť, aby EÚ plnila svoje ciele súvisiace s digitálnou transformáciou v súlade s hodnotami EÚ, Rada a Európsky parlament…

Chorvátsko pristúpi k eurozóne 1. januára 2023: Rada prijala posledné potrebné právne akty

Rada prijala tri posledné právne akty, ktoré sú potrebné na to, aby Chorvátsko mohlo 1. januára 2023 zaviesť euro.

Rada schválila dodatočnú pomoc Ukrajine vo výške 1 miliardy EUR

Rada dnes rozhodla, že Ukrajine urýchlene poskytne dodatočnú makrofinančnú pomoc vo výške 1 miliardy EUR.