Európska komisia spúšťa súťaže Európske hlavné mesto a Zelený priekopník

Európska komisia dnes vyhlasuje súťaže Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2024 a Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu a vyzýva mestá, aby predložili svoje najlepšie príklady inteligentných a udržateľných postupov v oblasti cestovného ruchu v Európe.

Cestovný ruch je treťou najväčšou sociálno-ekonomickou činnosťou v EÚ a predstavuje približne 10 % HDP EÚ. Tento sektor zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní rastu a pracovných miest a jeho potenciál stále nie je úplne využitý, najmä v oblasti inteligentného a udržateľného cestovného ruchu. Inovácie, prístupnosť a udržateľnosť, to je budúcnosť cestovného ruchu a Európska komisia chce, aby mal európsky cestovný ruch vždy náskok pred ostatnými. 

V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi tento rok v súťaži Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2024 zvíťazí len jedno mesto. Okrem toho je európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu teraz nástupcom súťaže Európska destinácia excelentnosti (EDEN).

Aby sa mestá mohli uchádzať o titul v roku 2024, musia preukázať svoje inovatívne postupy v oblasti cestovného ruchu a žiadosti odoslať prostredníctvom online formulára. Žiadosti vyhodnotí najprv panel nezávislých expertov. V druhom kroku Komisia vyzve vybrané mestá, aby odprezentovali svoju kandidatúru pred európskou porotou. Európska porota vyberie dvoch víťazov: „Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2024“ a „Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu 2024“ a vyhlási ich v období november až december 2023.

Do oboch súťaží sa môžu prihlásiť mestá z celej EÚ, ako aj z krajín mimo EÚ, ktoré sa zúčastňujú na programe COSME a programe jednotného trhu[1].

European Capital of Smart Tourism 2024 – Smart gets you further 

Súťaž Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu sa môže pochváliť úspešnými výsledkami. Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2024 je piatym ročníkom tejto súťaže. Pafos a Sevilla sú hlavnými mestami v roku 2023, Bordeaux a València boli vybrané za hlavné mestá v roku 2022, Göteborg a Málaga za hlavné mestá v roku 2020, zatiaľ čo Helsinki a Lyon vyhrali úvodnú súťaž a spoločne získali tituly v roku 2019.

Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2024 bude počas celého roka 2024 využívať komunikačnú a brandingovú podporu, ktorej predmetom budú výnimočné inteligentné a inovatívne postupy, vďaka ktorým vyniklo a zvíťazilo. To zahŕňa tvorbu propagačného videa, veľkú plastiku so znakom hashtag, ktorá sa nainštaluje na dominantné miesto, rôzne propagačné aktivity a viditeľnosť na úrovni EÚ i na medzinárodnej úrovni. Víťaz bude mať zároveň príležitosť pridať sa k rastúcej aktívnej sieti inteligentných destinácií, ktoré boli vybraté v predchádzajúcich štyroch ročníkoch súťaže. V rámci tejto siete si možno vymieňať osvedčené postupy a vzájomne sa od seba učiť.

Súťaž Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu je určená pre mestá s viac ako 100 000 obyvateľmi. Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre žiadateľov (Guide for Applicants) o titul Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu.

European Green Pioneer of Smart Tourism – Green leads the way

Súťaž Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu je nástupcom súťaže Európska destinácia excelentnosti (EDEN), ktorú Európska komisia po prvýkrát vyhlásila v roku 2007 s cieľom oceniť netradičné, novo vznikajúce destinácie udržateľného cestovného ruchu v Európe.

Táto súťaž je založená na princípe podpory rozvoja udržateľného cestovného ruchu v menších destináciách, ktoré prinášajú hodnotu ekonomike, planéte a ľuďom. Titul Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu 2024 tak víťaznému mestu umožní, aby sa stalo inšpiráciou pre iné turistické destinácie v celej Európe, zlepší profil mesta ako kvalitnej cestovateľskej destinácie, zvýši počet návštevníkov a vytvorí tak trvalo udržateľný ekonomický rast.

Súťaž Zelený priekopník je určená pre mestá s počtom obyvateľov od 25 000 do 100 000. Ďalšie informácie nájdete v príručke pre žiadateľov (Guide for Applicants) o titul Európsky zelený priekopník inteligentného cestovného ruchu.