Blog

Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve

Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva.

Poslanci zvolili členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky zvolila aj zvyšných dvoch členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

Výdavky na zdravotnú starostlivosť budú stúpať

Starnutie a nárast počtu obyvateľstva, väčší výskyt chronických chorôb a rozvoj drahých inovatívnych digitálnych technológií spôsobuje…

Národná rada Slovenskej republiky zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 45. schôdzi zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu,…

Na Európskej únii nám záleží

Spoločná deklarácia zamestnávateľských združení a obchodných komôr

Environmentálna výchova v školách

Environmentálna výchova je ako jedna z prierezových tém povinnou súčasťou obsahu vzdelávania štátnych vzdelávacích programov.

Trh s luxusným tovarom rástol napriek spomaleniu globálnej ekonomiky

Tržby 100 najväčších výrobcov luxusného tovaru dosiali 247 mld. USD

Registrácia konečného užívateľa výhod nemusí byť jednoduchá

Rozšírenie povinnosti registrácie konečných užívateľov výhod o ich registráciu do obchodného registra môže pre spoločnosti predstavovať…

V kauze Veľký Slavkov padol rozsudok v prospech SPF

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov EUR plus úroky z omeškania,…

Ďalšie pojednávanie v kauze Veľký Slávkov

V kauze Veľký Slávkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov EUR plus úroky z omeškania, sa…