Blog

Dohoda Rady otvára cestu k posilneniu Európskej agentúry pre lieky

Rada dosiahla dohodu v súvislosti s návrhom pravidiel na posilnenie úlohy Európskej agentúry pre lieky (EMA) v oblasti pripravenosti na…

Rada schválila novú stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Rada schválila závery, ktorými sa podporuje nová stratégia. Načrtáva sa v nej dlhodobá vízia, na základe ktorej sa má EÚ do roku 2050 stať…

Rada schválila Fond na spravodlivú transformáciu

Rada prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje fond s rozpočtom 17,5 miliardy EUR, ktorý prispeje k spravodlivej a inkluzívnej zelenej…

Cestovný ruch v Európe pre nasledujúce desaťročie: Rada prijala závery

Rada prijala závery, v ktorých vytýčila svoju víziu pre odvetvie cestovného ruchu v Európe, ktorý má byť hospodársky, environmentálne a…

Závery Európskej rady o Rusku, Spojenom kráľovstve, Blízkom východe a Mali

Európska rada viedla strategickú diskusiu o Rusku.

Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní, pokiaľ ide o dôstojnosť a práva.

Rada dopĺňa legislatívny rámec EÚ v oblasti výskumu

Rada dnes prijala súbor právnych aktov zameraných na doplnenie právneho rámca týkajúceho sa programu Horizont Európa, rámcového programu EÚ…

Portské vyhlásenie

Portské vyhlásenie Európskej rady

PESCO: Kanada, Nórsko a Spojené štáty budú prizvané do projektu Vojenská mobilita

V nadväznosti na žiadosti Kanady, Nórska a Spojených štátov amerických o účasť na projekte PESCO Vojenská mobilita dnes Rada prijala kladné…

Svetový deň slobody tlače: vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ

V čase, keď je nezávislé a slobodné mediálne spravodajstvo dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, je sloboda tlače naďalej ohrozená. Novinári…