Blog

Stanislava Matějku zvolili za podpredsedu EPRA

Stanislava Matějku, vedúceho analytického odboru Kancelárie Rady pre mediálne služby, zvolili na dva roky za podpredsedu organizácie EPRA …

Výzva k projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 je spustená

Na školský rok 2023/2024 si školy môžu požiadať o finančné prostriedky v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3, a to na pozície…

Rada dosiahla dohodu o nových pravidlách boja proti nadmernému rybolovu

Rada dosiahla predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o aktualizovaných pravidlách s cieľom pomôcť predchádzať nadmernému rybolovu.

Kurikulárna reforma sa stáva realitou. Schválili sme nový štátny vzdelávací program

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil nový Štátny vzdelávací program (ŠVP).

Z trinástich voľných frekvencií prejavili uchádzači záujem o deväť, Rada bude rozhodovať v júni

V aktuálnom výberovom konaní na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie, ktoré Rada pre mediálne služby…

Ministerstvo školstva spúšťa výzvu na vybavenie študovní v stredoškolských internátoch

Žiaci, ktorí sú ubytovaní mimo svojich domovov a rodín častokrát nemajú prístup k moderným technológiám a tak strácajú šancu plnohodnotne…

Poznáme laureátov ocenenia osobností slovenskej vedy za rok 2022

Päť výnimočných slovenských osobností pôsobívoblasti matematiky, techniky, chémie, strojárskych technológií,informatiky aumelej…

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV VYZÝVA K NÁPRAVE POSTUPOV V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV VYZÝVA K NÁPRAVE POSTUPOV V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Rada prijala nové pravidlá týkajúce sa trhov s kryptoaktívami (MiCA)

EÚ zaradila do regulačného rámca kryptoaktíva, emitentov kryptoaktív a poskytovateľov služieb kryptoaktív.

Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii

Tohoročná téma Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii „Vždy spoločne: zjednotení v rozmanitosti“ je v kontexte 75.…