Blog

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)

Predsedníctvo Rady a Európsky parlament sa predbežne dohodli na pravidlách prístupu do príslušných databáz.

Rada prijala Program InvestEU

Rada dnes prijala InvestEU, nový investičný program EÚ.

Terrorist content online: Council adopts new rules

The EU is working to stop terrorists from using the internet to radicalise, recruit and incite to violence.

Ukrajina: EÚ predĺžila sankcie v súvislosti s územnou celistvosťou o ďalších šesť mesiacov

Rada rozhodla o predĺžení platnosti sankcií voči osobám a subjektom zodpovedným za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti…

Rada schválila legislatívny balík v oblasti súdržnosti vo výške 330 miliárd EUR

EÚ prostredníctvom štrukturálnych fondov sprístupňuje v rokoch 2021 – 2027 viac ako 330 miliárd EUR na regionálne a miestne projekty s…

Vyhlásenie členov Európskej rady o pandémii COVID-19 a o zdraví

Vyhlásenie členov Európskej rady o pandémii COVID-19 a o zdraví, 25. februára 2021

Európa bude mať nových kozmonautov

Európska vesmírna agentúra (ESA) ohlásila na tlačovej konferencii v stredu (16. februára 2021) po viac ako desiatich rokoch výber nových…

Súdny dvor EÚ: vymenovanie piatich sudcov a jedného generálneho advokáta

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali štyroch sudcov a jedného generálneho advokáta Súdneho dvora a jedného sudcu Všeobecného…

Balík opatrení na oživenie kapitálových trhov

Rada prijala prvý súbor opatrení s cieľom pomôcť spoločnostiam získať prístup k financovaniu.

EU recovery package: Council adopts Recovery and Resilience Facility

The EU is working to turn its €750 billion recovery package into action.