Blog

Slovak Republic: prioritise reforms to optimise strength and quality of recovery and future growth

Slovakia’s ambitious recovery and resilience plan, supported by the EU, will boost the recovery and growth, but supply chain disruptions…

Vyhlásenie predsedu Charla Michela pri príležitosti 20. výročia zavedenia eura

Je to už 20 rokov. V mnohých ohľadoch sa zdá, akoby to bolo včera. Pamätám si nadšenie z objavenia eura – bankoviek, mincí – po prvýkrát.

Technológia distribuovanej databázy transakcií: členské štáty schválili dohodu dosiahnutú s Európsky

Veľvyslanci pri EÚ schválili predbežnú politickú dohodu dosiahnutú 24. novembra medzi predsedníctvom Rady a vyjednávačmi Európskeho…

Súdny dvor EÚ: vymenovanie deviatich sudcov Všeobecného súdu

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali deviatich sudcov Všeobecného súdu.

„Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ bude pomáhať deťom adaptovať sa v škôlke

Pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného…

PANDÉMIA COVID-19

Európska rada sa zaoberala zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v EÚ a vplyvom výskytu omikronu, nového znepokojujúceho variantu.

Vyhlásenie zo samitu eurozóny zasadajúceho v inkluzívnom formáte

Dôrazná, rýchla a koordinovaná reakcia Európskej únie ajej členských štátov v oblasti hospodárskej politiky prináša silnú obnovu po kríze…

Výmazy z Obchodného registra v roku 2021

Za posledné 3 roky sa priemerný zánik spoločností pohyboval na úrovni približne 5 tisíc spoločností ročne. Priemerne ročne zanikne aj…

Rada dospela k záveru, že Chorvátsko splnilo podmienky nevyhnutné na úplné uplatňovanie schengenskéh

Rada dnes dospela k záveru, že Chorvátsko splnilo podmienky nevyhnutné na uplatňovanie všetkých častí schengenského acquis.

Digitalizácia justície: Predsedníctvo Rady a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu

Predsedníctvo Rady a Európsky parlament dnes dosiahli predbežnú dohodu o návrhu nariadenia o systéme e-CODEX. Hlavným cieľom tohto systému…