Blog

Slovakia Ranks 29th in the World in Digital Quality of Life Index 2021

The global digital wellbeing study shows that Slovakia jumped up by 1 place in DQL ranking, surpassing Slovenia and Romania

Do lavíc v tomto školskom roku zasadne 706 825 žiakov

Základné a stredné školy opäť otvárajú svoje brány. V tomto roku ich bude navštevovať 706 825 žiakov. Do školských lavíc zasadne úplne prvý…

Ostáva mesiac pred otvorením škôl na zlepšenie miery zaočkovania

Mesiac pred otvorením škôl je najvyššia zaočkovanosť na západnom Slovensku. Ani tam ale nie je dosiahnutá kolektívna imunita.

Zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ

Rada obnovila zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ a v ktorom sa uvádzajú osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne…

Vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ pri príležitosti siedmeho výročia zostrelenia letu

17. júla si pripomíname siedme výročie zostrelenia letu spoločnosti Malaysia Airlines MH17, pri ktorom prišlo o život 298 ľudí – štátnych…

Rada vyjadrila súhlas s prvými platbami určenými na obnovu

Ministri hospodárstva a ministri financií EÚ dnes prijali prvý súbor vykonávacích rozhodnutí Rady o schválení národných plánov obnovy a…

Závery Rady o hĺbkových preskúmaniach v roku 2021

Závery Rady o hĺbkových preskúmaniach v roku 2021 v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.

Rada prijala dočasné oslobodenie od DPH v rámci „nákupov a darov“

Rada prijala zmenu smernice o DPH, ktorou sa zavádza dočasné oslobodenie od DPH pre dovoz a niektoré dodávky tovaru v reakcii na pandémiu…

NOS Bratislava a Nadácia Pontis otvárajú Akadémiu investigatívnej žurnalistiky

Nový projekt Fondu investigatívnej žurnalistiky a Fondu pre transparentné Slovensko má za cieľ priniesť väčšiu podporu mladým a začínajúcim…

Čo ukázalo adaptačné obdobie v školách

Školské systémy po celom svete boli vo významnej miere ovplyvnené pandémiou COVID-19. Slovenské školstvo nebolo výnimkou.