Hlavným rizikom pre eurozónu je prepad bankových úverov pre súkromný sektor.

Na historicky prvej akcii CFA Society Czech Republic v Bratislave to povedal Robert Auxt z Ministerstva financií SR.

CFA Society Czech RepNa historicky prvej akcii CFA Society Czech Republic v Bratislave to povedal Robert Auxt z Ministerstva financií SR.ublic združuje finančných profesionálov nielen z Českej republiky, ale aj zo Slovenska. Konkrétne ide o 24 z celkových 140 členov. Medzi kandidátmi v programe CFA je ale zastúpenie SR podstatne väčšie - viac než tretina z celkových 923 zapísaných kandidátov.

 "Sme veľmi radi, že sme na našu prvú prednášku v Bratislave získali takého odborníka, akým je pán Auxt. Dúfame, že záujem o naše aktivity na Slovensku porastie a budeme tu môcť usporiadať ďalšie odborné i networkingové akcie " hovorí Marek Jindra, president CFA Society Czech Republic.

Robert Auxt sa vo svojej prezentácii venoval makroekonomickým nerovnováham v európskej ekonomike. "Napriek niekoľkým pozitívnym ekonomickým indikátorom zostáva hlavným problémom eurozóny pomalý rast úverov. Najnovšie číslo ECB o pôžičkách súkromnému sektoru ukázalo dramatický medziročný prepad o 1,8 %," upozorňuje Auxt, ktorý je riaditeľom Útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu MF SR.

"Úverová kontrakcia tak zostáva jedným z kľúčových rizík pre krehké ekonomické oživenie. Pri inflácii pod 1 % mnoho ekonómov volá po tom, aby ECB a členské štáty podnikli ďalšie kroky na zabezpečenie cenovej stability a odvrátili stagfláciu podobnú japonskej 'stratenej dekáde'," dodáva.

Robert Auxt je okrem pozície vedúceho odboru na MF SR tiež členom správnej rady Európskej investičnej banky a Európskeho stabilizačného mechanizmu. Predtým zastupoval Slovensko v ECOFIN, Euroskupine a ďalších výboroch Európskej rady. Pred vstupom do štátnych služieb pracoval ako investičný bankár v Londýne. Je držiteľom titulu MA z ekonómie na University College London a MSc z práva a účtovníctva na London School of Economics.