Slováci prišli na to ako šetriť olej. O riešenie sa bijú okolité krajiny.

Po rozložiteľných plastoch prináša bratislavský výskum ďalší úspech. Opätovné využitie spálených olejov. Bijú sa oň Poliaci aj Maďari.

Z použitého oleja odfiltrujú znečistenie, aj znehodnotené zložky. Po tom čo prejde motorom tak nie je jeho opätovné použitie vylúčené. S takýmto riešením prišli vedci zo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Výskum dopadol úspešne a o aplikáciu vynálezu bojujú aj okolité krajiny.

Súvisí to so stratégiou Európskej únie, zvyšovať zhodnocovanie odpadov do maximálnej možnej miery. Firmy sa jednoducho bijú o zelené dotácie ale aj miesto na trhu. Slovenská firma napríklad podporou univerzitného výskumu získala veľa. „Pomohla nám firma KONZEKO, ktorá má oprávnenie na zber a spracovanie takýchto nebezpečných odpadov. My sme v laboratóriu tieto vzorky spracovávali a vlastnosti produktov regenerácie testovali,“ hovorí docent Timár, zo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Vzorky testovali taktiež v laboratóriách slovenskej rafinérie Slovnaft.

Preukázali úspech, takmer úplné očistenie od odpadu a prinávratenie vlastnosti potrebných napríklad pre motorové vozidlá. Jednoducho veľké devíza oproti zahraničným konkurentom. „Prihlásili sme to aj do Poľska a Maďarska. V Poľsku je už konanie úspešne ukončené a tam bude na technológiu udelený patent. V Maďarsku je konanie vo finálnom štádiu a vyzerá to tak, že aj tam bude udelený patent. Pracoval na ňom tím mňa a docenta Ladislava Štibrányiho zložený zo študentov a doktorandov Fakulty chemickej a  potravinárskej technológie STU,“ hovorí docent Timár.

Opotrebovanie olejov spôsobuje ich mechanické či termické namáhanie pri prevádzke zariadení, vyčerpanie aditív, ktoré zabezpečujú ich mazacie vlastnosti a  odolnosť. Poškodzuje ich aj prenikanie nečistôt či chemické vplyvy. Aj po opotrebovaní je pritom väčšina uhľovodíkových molekúl v oleji nepoškodená a uchováva si pôvodné vlastnosti. Technológia tímu STU dokáže odstrániť okrem mechanických nečistôt aj chemicky pozmenené molekuly aditív a oleja a  oddeliť z  odpadového oleja hlavne tie frakcie, ktoré je možné opätovne použiť. Celý výskum trval tri roky.

Vzhľadom k stratégii Európskej únie, znižovať produkciu olejov je pravdepodobné, že okrem firmy Konzeko prevezmú vynájdenú technológiu aj ďalší súkromníci, snažiaci sa zabodovať na európskom trhu.

V našom výskume sa chceme po olejoch postupne zamerať aj na ďalšie kvapalné odpady predovšetkým z  automobilového priemyslu, najmä na zhodnotenie brzdových či chladiacich kvapalín, prípadne kvapalných produktov z  pyrolýzy pneumatík,“ hovorí Pavel Timár.