Rada prijala nové pravidlá týkajúce sa trhov s kryptoaktívami (MiCA)

EÚ zaradila do regulačného rámca kryptoaktíva, emitentov kryptoaktív a poskytovateľov služieb kryptoaktív.

 Rada dnes prijala nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA), ktorým sa po prvýkrát stanovuje na úrovni EÚ právny rámec pre tento sektor.

Elisabeth Svantessonová, ministerka financií Švédska

Som veľmi rada, že dnes plníme svoj sľub začať regulovať sektor kryptoaktív. Nedávne udalosti potvrdili naliehavú potrebu zaviesť pravidlá, ktoré budú lepšie chrániť Európanov, ktorí investovali do týchto aktív, a zabránia zneužívaniu kryptoodvetvia na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Elisabeth Svantessonová, ministerka financií Švédska

MiCA bude chrániť investorov zvýšením transparentnosti a zavedením komplexného rámca pre emitentov a poskytovateľov služieb vrátane dodržiavania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí. Nové pravidlá sa vzťahujú na emitentov úžitkových tokenov, tokenov krytých aktívami a takzvaných „stablecoinov“. Vzťahujú sa aj na poskytovateľov služieb, ako sú obchodné miesta a peňaženky, v ktorých sa držia kryptoaktíva. Cieľom tohto regulačného rámca je chrániť investorov, zachovať finančnú stabilitu, a zároveň umožniť inovácie a podporiť atraktívnosť sektora kryptoaktív.

Zavádza sa ním aj harmonizovaný regulačný rámec v Európskej únii, ktorý vzhľadom na globálny charakter kryptotrhov predstavuje zlepšenie v porovnaní so súčasnou situáciou, pokiaľ ide o vnútroštátne právne predpisy len v niektorých členských štátoch.

Kontext

Európska komisia predložila návrh nariadenia MiCA 24. septembra 2020. Je súčasťou širšieho balíka opatrení v oblasti digitálnych financií, ktorého cieľom je vypracovať európsky prístup na podporu technologického rozvoja a zabezpečenie finančnej stability a ochrany spotrebiteľa. Tento balík obsahuje okrem návrhu nariadenia MiCA aj stratégiu v oblasti digitálnych financií, Akt o digitálnej prevádzkovej odolnosti (DORA) – ktorý sa vzťahuje aj na poskytovateľov služieb kryptoaktív – a návrh týkajúci sa pilotného režimu pre veľkoobchodné použitie, pokiaľ ide o technológiu distribuovanej databázy transakcií (DLT).

Tento balík odstraňuje medzeru v existujúcich právnych predpisoch EÚ tým, že zabezpečuje, aby súčasný právny rámec nevytváral prekážky vo využívaní nových digitálnych finančných nástrojov, a zároveň zabezpečuje, aby sa na takéto nové technológie a produkty vzťahovala pôsobnosť nariadenia o rozpočtových pravidlách a opatrení na riadenie operačných rizík spoločností pôsobiacich v EÚ. Cieľom balíka je teda podporiť inováciu a zavádzanie nových finančných technológií a zároveň zabezpečiť primeranú úroveň ochrany spotrebiteľov a investorov.

Rada prijala svoj mandát na rokovanie o nariadení MiCA 24. novembra 2021. Trialógy medzi spoluzákonodarcami sa začali 31. marca 2022 a skončili sa predbežnou dohodou, ktorá sa dosiahla 30. júna 2022. Dnešné formálne prijatie nariadenia je posledným krokom v tomto legislatívnom procese.