Blog

Registrácia konečného užívateľa výhod nemusí byť jednoduchá

Rozšírenie povinnosti registrácie konečných užívateľov výhod o ich registráciu do obchodného registra môže pre spoločnosti predstavovať…

V kauze Veľký Slavkov padol rozsudok v prospech SPF

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov EUR plus úroky z omeškania,…

Ďalšie pojednávanie v kauze Veľký Slávkov

V kauze Veľký Slávkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov EUR plus úroky z omeškania, sa…

Nová právna úprava nájmu pôdy reaguje aj na potreby Slovenského pozemkového fondu

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov sa postará o ich transparentnejšie prenajímanie. Rozširuje možnosti podania návrhu na…

Slovenský pozemkový fond ukončuje nájomné vzťahy s firmou exposlankyne SMER-u Ľubice Roškovej

Slovenský pozemkový fond ukončuje nájomné vzťahy so spoločnosťou AGRO Porúbka s.r.o.

Rezort školstva a brexit

Spojené kráľovstvo by malo 29. marca 2019 vystúpiť z Európskej únie, čo prinesie množstvo zmien vo všetkých oblastiach života, vrátane…

Kvalita podnikateľského prostredia dlhodobo stagnuje

Už niekoľko rokov po sebe sa najlepšie podniká v Singapure. Vyplýva to z výsledkov rebríčka Superindex PAS, ktorý zostavuje Podnikateľská…

Slovenský pozemkový fond rieši 260 žiadostí mladých farmárov o osobitný nájom

Slovenský pozemkový fond sa aktívne venuje osobitnému nájmu pôdy pre mladých farmárov.

Konkurzné novinky Finstatu

Odpadový biznis skončil

Väčšina podnikateľov považuje vzdelávací systém na Slovensku za zlý

Väčšina podnikateľov oslovených Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) považuje za zlý vzdelávací systém ako celok. Výraznej väčšine…