Blog

Národná rada Slovenskej republiky zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu

Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 45. schôdzi zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu,…

Na Európskej únii nám záleží

Spoločná deklarácia zamestnávateľských združení a obchodných komôr

Environmentálna výchova v školách

Environmentálna výchova je ako jedna z prierezových tém povinnou súčasťou obsahu vzdelávania štátnych vzdelávacích programov.

Trh s luxusným tovarom rástol napriek spomaleniu globálnej ekonomiky

Tržby 100 najväčších výrobcov luxusného tovaru dosiali 247 mld. USD

Registrácia konečného užívateľa výhod nemusí byť jednoduchá

Rozšírenie povinnosti registrácie konečných užívateľov výhod o ich registráciu do obchodného registra môže pre spoločnosti predstavovať…

V kauze Veľký Slavkov padol rozsudok v prospech SPF

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov EUR plus úroky z omeškania,…

Ďalšie pojednávanie v kauze Veľký Slávkov

V kauze Veľký Slávkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov EUR plus úroky z omeškania, sa…

Nová právna úprava nájmu pôdy reaguje aj na potreby Slovenského pozemkového fondu

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov sa postará o ich transparentnejšie prenajímanie. Rozširuje možnosti podania návrhu na…

Slovenský pozemkový fond ukončuje nájomné vzťahy s firmou exposlankyne SMER-u Ľubice Roškovej

Slovenský pozemkový fond ukončuje nájomné vzťahy so spoločnosťou AGRO Porúbka s.r.o.

Rezort školstva a brexit

Spojené kráľovstvo by malo 29. marca 2019 vystúpiť z Európskej únie, čo prinesie množstvo zmien vo všetkých oblastiach života, vrátane…