Blog

Dovoz produktov rybárstva: Rada prijala autonómne colné kvóty EÚ na roky 2024 až 2026

Rada jednomyseľne prijala nariadenie, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty EÚ na určité produkty rybárstva na roky 2024, 2025 a 2026 a…

Športové organizácie i samospráva sa môžu uchádzať o financie na rozvoj športovej infraštruktúry

Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v rámci celého Slovenska, ale aj modernizácia a rekonštrukcia už existujúcej na pravidelné…

EÚ aktualizuje pravidlá týkajúce sa postavenia osôb s dlhodobým pobytom

Na zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov Rady sa členské štáty EÚ dohodli na svojom mandáte na rokovanie o aktualizácii smernice EÚ o…

Digitálne zručnosti a kompetencie a úspešné digitálne vzdelávanie a odborná príprava

Rada prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu a na zlepšenie…

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV: POLICAJNÝM ZÁKROKOM VOČI ŽENE DOŠLO K PORUŠENIU ZÁKLADNÉHO PRÁVA

Na verejného ochrancu práv sa obrátila podávateľka, ktorá namietala postup príslušníka Policajného zboru.

Nový národný projekt VÚDPaP prináša systémovú podporu pre duševné zdravie detí a mládeže

Aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebareguláciu, komunikačné zručnosti či sebaúctu sú zámerom národného projektu “Systémová podpora…

Rezort školstva a rezort zdravotníctva hľadá riešenia zastabilizovania zdravotníckeho personálu

Nedostatok lekárov a sestier je kľúčovým problémom nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Zo šestnástich voľných frekvencií prejavili uchádzači záujem o dvanásť

V aktuálnom výberovom konaní na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie, ktoré Rada pre mediálne služby…

SEPS za uplynulé 4 roky ukázala, že štát vie byť dobrý hospodár

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len SEPS) sa za posledné takmer štyri roky stala transparentnou, efektívnou a…