Deň Európy 2023: oslava európskej jednoty

Dňa 9. mája oslávi Európska únia Deň Európy 2023. Je to deň, keď si pripomíname Schumanovu deklaráciu z 9. mája 1950.

Pri príležitosti tejto mimoriadnej udalosti budú inštitúcie EÚ vrátane delegácií a zastúpení Európskej únie v celom svete organizovať rozmanité aktivity online aj na mieste. Občania tak budú mať možnosť objavovať Európsku úniu a nahliadnuť do jej fungovania.

Tohoročný Deň Európy bude pre občanov príležitosťou dozvedieť sa viac o tom, ako EÚ svojim odhodlaním čeliť útočnej vojne Ruska proti Ukrajine a iným svetovým konfliktom podporuje mier, bezpečnosť a demokraciu. Vďaka Dňu Európy 2023 sa návštevníci budú môcť lepšie oboznámiť aj s úsilím EÚ o budovanie zelenej, digitálnej a konkurencieschopnej, spravodlivej a kvalifikovanej Európy, ktorá je zároveň silná, odolná a bezpečná. Tento rok sa Deň Európy osobitne zameria aj na Európsky rok zručností, ktorého oficiálny začiatok je naplánovaný na 9. mája.

Pri príležitosti Dňa Európy budú inštitúcie EÚ organizovať široké spektrum interaktívnych aktivít, a to nielen na svojej pôde vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, ale po celom svete.

Občania EÚ sa budú môcť oboznámiť s fungovaním inštitúcií EÚ v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu:

  • Sobota 6. mája: inštitúcie EÚ v Bruseli otvoria brány pre občanov.  Viac informácií o programe aktivít možno nájsť tu.
  • Utorok 9. mája:  občanov privíta Európsky súdny dvor a európska dedina v Luxemburgu, ktorú vytvorilo zastúpenie Komisie spolu s vnútroštátnymi orgánmi, veľvyslanectvami členských štátov, inštitúciami EÚ so sídlom v Luxemburgu a občianskou spoločnosťou. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu.
  • Sobota 13. mája: v Štrasburgu si verejnosť bude môcť prehliadnuť sídlo najväčšieho európskeho demokratického orgánu – Európskeho parlamentu. Viac informácií možno nájsť tu:

9. mája usporiada EÚ aj festival venovaný Európskemu roku zručností. Festival bude prepojený s mnohými ďalšími aktivitami, ktoré sa budú zameriavať na podporu zručností v rôznych častiach Európy. Viac informácií o Európskom roku zručností, ako aj ďalšie podrobnosti o miestnych aktivitách v celej Európe nájdete na osobitnom webovom sídle o Európskom roku zručností.

Inštitúcie EÚ oslavujú spoločne so svojimi partnermi a sieťami Deň Európy vo všetkých 27 členských štátoch EÚ a na celom svete. Organizujú celý rad interaktívnych, informatívnych a zábavných aktivít. Zastúpenia Európskej komisie plánujú v tento deň v úzkej spolupráci so styčnými kanceláriami Európskeho parlamentu, s centrami Europe Direct a ďalšími národnými a regionálnymi partnermi rôzne akcie. Budú medzi nimi zábavno-vzdelávacie aktivity a kvízy, festivaly, športové aktivity, kultúrne podujatia a diskusie, ale aj zviditeľňujúce činnosti a kampane v sociálnych médiách.

Deň Európy si pripomenú aj delegácie EÚ na celom svete. Zdôraznia európsku jednotu a solidaritu.

Viac informácií o aktivitách Dňa Európy 2023 nájdete na medziinštitucionálnej webovej stránke venovanej Dňu Európy.