Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 26. apríla 2023

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne služby uložila tri sankcie, začala tri správne konania (dve z nich vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu), deväť správnych konaní zastavila

ako neopodstatnené vyhodnotila jedenásť podnetov na preverenie obsahu vysielania a zaoberala sa aj agendou oprávnení na poskytovanie služieb. Rada okrem iného:

 • udelila sankciu - upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV MARKÍZA (MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.) za to, že dňa 20. 9. 2022 o 19.00 hod. a dňa 21. 9. 2022 o 5:01 hod. odvysielal v programe Televízne noviny príspevok s názvom Dezoláti v uliciach, pričom
 • uvedením titulku v tomto znení nezabezpečil oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov a zároveň
 • označením účastníkov protivládneho protestu konaného dňa 20. 9. 2022 v názve príspevku ako „dezoláti“ došlo k porušeniu zákazu znevažovať na základe politického či iného zmýšľania.

Členovia senátu Rady, ktorí o porušení uvedených povinností rozhodli, zdôrazňujú, že z hľadiska informačnej kvality nepovažujú príspevok za problematický; k porušeniu zákona došlo neoddelením hodnotiaceho komentára v titulku a zároveň jeho znevažujúcou formuláciou. Pri rozhodovaní o forme uloženej sankcie zohľadnili stanovisko účastníka konania, ktorý deklaroval, že prijal efektívne systémové opatrenia na zamedzenie zopakovania obdobnej chyby, ako aj to, že sa za ňu priamo v predmetnom vysielaní aj následne inými kanálmi ospravedlnil. Členovia senátu zároveň dôrazne odmietajú akékoľvek vyhrážky vysielateľovi a jeho redaktorovi
v súvislosti s posudzovaným príspevkom, ako aj voči novinárskej obci všeobecne.

 • zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti FPD Media, a.s. vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním príspevku „Juraj († 19) zanechal list na rozlúčku: Čo podľa odborníkov hovoria o vrahovi zo Zámockej jeho posledné slová?“ šíreného v rámci obsahovej služby sk, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet Rady, keďže účastník správneho konania odstránil nelegálny obsah (fotografiu listu na rozlúčku);
 • začala správne konanie voči spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním dvoch komentárov pod videom o zlých životných podmienkach psov chovaných v rómskej osade v Sečovciach šírených v rámci obsahovej služby Instagram (ďalších päť problematických komentárov pod týmto videom spoločnosť odstránila po eskalácii Kanceláriou Rady);
 • začala správne konanie voči spoločnosti TWITTER INTERNATIONAL vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním príspevku namiereného voči príslušníkom rómskej národnostnej resp. etnickej menšiny na službe Twitter;
 • udelila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi programovej služby TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.) za to, že dňa 4. 9. 2022 v časovom rozpätí od 21:09 do 23:02 hod. odvysielal reklamné bloky, pri čom nezabezpečil súlad zvukovej zložky programovej služby s technickými požiadavkami ustanovenými príslušnou vyhláškou;
 • udelila sankciu – pokutu 4 500 eur vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV, s.r.o.) za to, že dňa 7. 10. 2022 odvysielal program Riskuj!, pri čom nezabezpečil súlad zvukovej zložky programovej služby s technickými požiadavkami ustanovenými príslušnou vyhláškou;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby DAJTO (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.
  s r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 29. 1. 2023 odvysielal počas programu Teória veľkého tresku, reklamné bloky, pri čom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu súladu zvukovej zložky s technickými požiadavkami ustanovenými príslušnou vyhláškou;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi programovej služby SUB FM (SUB FM s. r. o.) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,5 MHz Prievidza na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • udelila autorizáciu poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) piatim subjektom, ktoré v minulosti podľa ZVR oznámili Rade začatie poskytovania AVMS a do konca roka 2022 v nadväznosti na účinnosť ZMS požiadali Radu o udelenie autorizácie poskytovania, a trom subjektom, ktoré požiadali o udelenie autorizácie poskytovania AVMS na vlastnej webovej stránke
  a na platformách na zdieľanie videí;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa okrem iného:
  • diskusnej relácie Pozrieme sa na to (podtitul: Vojna na Ukrajine. Máme sa báť aj my?) na programovej službe TA3 (C.E.N., s.r.o.) dňa 24. 2. 2023 s hosťami O. Dostálom, M. Poliačikom, O. Hordon, E. Chmelárom, A. Dankom a J. Banášom, v ktorej podávatelia podnetov namietali výber časti hostí, ktorých považujú za nevhodných respondentov vzhľadom na ich verejne prezentované názory k téme ruskej invázie na Ukrajinu,
  • diskusnej relácie V politike na programovej službe TA3 (C.E.N., s.r.o.) dňa 19. 2. 2023 s témami prvého výročia ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu a darovaniu stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu, v súvislosti s ktorou podávatelia podnetov namietali výber hostí (J. Naď, P. Kmec, J. Krúpa, T. Valášek), údajné manipulatívne moderovanie a nezabezpečenie prítomnosti oponentov,
  • diskusnej relácie Na telo na programovej službe TV MARKÍZA (MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.
   s r.o.) dňa 26. 2. 2023 s témami prvého výročia ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu a darovaniu stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu, v ktorej podľa podávateľa podnetu došlo k urážaniu voličov strany SMER- SD.