Blog

Rada prijala závery o štatistike

Rada prijala tieto závery:

Rada odsúhlasila pomoc na zmierňovanie následkov katastrof (povodne, výbuch sopky a zemetrasenie)

Rada rozhodla o zmene svojho ročného rozpočtu s cieľom poskytnúť Nemecku, Belgicku, Španielsku, Holandsku, Luxembursku, Grécku a Rakúsku…

Rada schválila sumu na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy na rok 2021

V roku 2021 Európska únia a jej 27 členských štátov vyčlenili 23,04 miliardy EUR1 z verejných zdrojov na financovanie opatrení v oblasti…

Rada pre mediálne služby má ambíciu koordinovať aktérov projektov mediálnej gramotnosti, umožňujú j

S cieľom vytvoriť platformu na zdieľanie skúseností v oblasti rozvoja a podpory mediálnej gramotnosti na Slovensku a v záujme podnietiť…

Rada sa dohodla na posilnení bezpečnosti dodávateľských reťazcov IKT

V reakcii na niektoré kybernetické útoky, ktoré mali zatiaľ najväčšie dôsledky, a sériu hrozieb, ktorým sú vystavené dodávateľské reťazce…

Ukrajina: Rada sa dohodla na ďalšej podpore v rámci Európskeho mierového nástroja

Rada dnes prijala dodatočné opatrenia pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja (EPF) na ďalšiu podporu spôsobilostí a odolnosti…

Rada sa dohodla na svojom mandáte na rokovanie o neakceptovaní ruských cestovných dokladov vydaných

Veľvyslanci pri EÚ sa dnes dohodli na mandáte na rokovanie s Európskym parlamentom o rozhodnutí o neakceptovaní ruských cestovných dokladov…

Európsky a Svetový deň proti trestu smrti, 10. októbra 2022

Pri príležitosti Európskeho a Svetového dňa proti trestu smrti, Európska únia (EÚ) a Rada Európy dôrazne pripomínajú svoj jednoznačný…

Predvolebné štúdiá môžu súkromní vysielatelia zaradiť až po schválení projektu

Rada pre mediálne služby zverejnila výklad právneho rámca pre voľby

Rada prijala nariadenie s cieľom znížiť túto zimu dopyt po plyne o 15 %

V snahe zvýšiť bezpečnosť dodávok energie v EÚ Rada dnes prijala nariadenie o dobrovoľnom znížení dopytu po zemnom plyne počas tejto zimy o…