Teroristický útok v novozélandskom Christchurchi sa stal presne pred štyrmi rokmi

Teroristický útok v novozélandskom Christchurchi sa stal presne pred štyrmi rokmi, manifest jeho útočníka radikalizoval aj páchateľa útoku na Zámockej ulici. Rada pre mediálne služby sa preto angažuje v zamedzení ďalších takýchto činov

Dňa 12. októbra 2022 vykonal mladý zradikalizovaný útočník prvý teroristický útok na Slovensku. Pri útoku zabil dvoch ľudí a jednu osobu zranil. K činu ho inšpiroval útočník na dve mešity v meste Christchurch na Novom Zélande, ktorý 15. marca 2019 zastrelil päťdesiatjeden a zranil päťdesiat ľudí. Strelec zo Zámockej ul. sa pred svojím útokom radikalizoval prostredníctvom obsahov dostupných na online platformách. Ako konkrétne k tomu mohlo dôjsť, aj ako zamedziť ľahkej dostupnosti podobných obsahov, ktoré by mohli inšpirovať ďalších útočníkov, popisuje Rada pre mediálne služby vo svojej najnovšej analytickej štúdii, ktorú publikovala minulý týždeň.

Medzi oboma útokmi je možno nájsť viacero podobností. Obaja strelci zverejnili pred útokmi svoje myšlienky a ideologické postoje vo forme manifestu. Tieto manifesty sa šírili na rôznych online úložiskách a platformách spolu s výzvami, aby sa k ich boju za bielu rasu pridali aj ďalší. Útočník zo Zámockej ulice je už piatym teroristom za posledné tri roky, ktorý vo svojom manifeste priznal, že sa zradikalizoval až po tom, čo si prečítal verejne prístupný manifest útočníka z Christchurchu.

Vláda a parlament Nového Zélandu zareagovali na útok v Christchurchi veľmi rýchlo a jednoznačne a ešte aj štyri roky po útoku sa téme radikalizácie a online násilia venujú viaceré miestne štátne organizácie. Jedným z orgánov zaoberajúci sa teroristickým obsahom je aj novozélandský mediálny regulátor - Classification Office, do ktorého kompetencií patrí aj klasifikácia online materiálov, ktoré majú potenciál radikalizovať ďalších útočníkov. Po útoku na Zámockej ul. s ním slovenský regulátor nadviazal aktívnu komunikáciu, výsledkom čoho bolo aj zamedzenie ďalšieho šírenia manifestu strelca zo Zámockej ul. prostredníctvom niektorých úložísk. Napriek tomu, že v tejto  veci Rada pre mediálne služby vykonala mnoho aktivít, s ktorými začala okamžite po útoku, manifest na voľne prístupnom úložisku našla ešte aj minulý týždeň

Bezprostredne po útoku v Christchurchi vznikla iniciatíva Christchurch Call, do ktorej sa Slovensko oficiálne prihlásilo až v roku 2021. Participácia Slovenska v tejto iniciatíve mala do októbra 2022 iba formálny charakter. V nadväznosti na teroristický útok na Zámockej ulici a nové kompetencie, ktoré nadobudla zákonom o mediálnych službách, Rada pre mediálne služby prevzala iniciatívu a od jesene minulého roka za Slovensko vstupuje do aktivít a pracovných skupín tejto iniciatívy, s cieľom zlepšiť koordináciu v boji proti online teroristickému obsahu.