Blog

Rada schválila 454,8 milióna EUR na pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof pre Rumunsko, Taliansk

Rada súhlasila s návrhom Komisie poskytnúť Rumunsku a Taliansku pomoc na zmiernenie následkov katastrof v celkovej výške 454,8 milióna EUR…

Do škôl sa zavádza nový systém podpory pri vzdelávaní

Ministerstvo školstva zaviedlo nový systém podporných opatrení. Katalóg, ktorý obsahuje celkom 21 podporných opatrení, vstúpil do platnosti…

Ministerstvo školstva novelizovalo Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov

Dodržiavanie zásad etického správania pedagógov a odborných zamestnancov na sociálnych sieťach či na iných miestach mimo školy a zabránenie…

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu s celkovou sumou 950-tisíc eur. Dotácie podporia rozširovanie

Do 8. októbra 2023 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty v rámci programu "Rozšírenie inovácií do výchovy a…

Rezort školstva vyhlásil tretie, posledné kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“

Projekt Učitelia pre 21. storočie je súčasťou kurikulárnej a učebnicovej reformy.

Nové Mestské divadlo Košice: „Naším cieľom je poskytnúť divákom nové a osviežujúce divadelné zážitky

V metropole východu vzniklo nové divadlo, ktoré ponúka oživenie kultúrnej scény východného Slovenska.

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o vydaní autorizácie televízneho vysielania, pridelila štyri autorizácie…

Minister školstva D. Bútora ocenil najlepších absolventov vzdelávacích programov Junior Achievement

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora prijal zástupcov JA Slovensko, žiakov, ktorí v uplynulom školskom roku vynikali…

Spomíname si na obete holokaustu

9. septembra si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý je na Slovensku pamätným dňom.

Minister školstva Daniel Bútora ocenil podnikateľské zámery víťazov Slovak University Startup Cup

Platforma, ktorá slúži na vytváranie a vyhľadávanie voľnočasových offline aktivít, konštrukcia bezpilotného vetroňa so schopnosťou…