Blog

ŠŠI: Súkromné aj štátne materské a základné školy poskytujú podobnú kvalitu vzdelávania

Štátna školská inšpekcia vykonala inšpekciu zameranú na porovnanie štátnych a súkromných materských a základných škôl.

Aktualizácia rybolovných opatrení v oblasti ICCAT

Rada formálne prijala nariadenie, ktorým sa do práva EÚ transponujú určité riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia týkajúce sa rybolovu,…

Finančné trhy: Komisia naliehavo vyzýva Slovensko aby dokončilo transpozíciu smernice

Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti a zaslať formálnu výzvu Grécku [INFR(2023)2184], Slovinsku [INFR…

Voda a povodne: Komisia rozhodla o postúpení vecí Slovenska

Komisia rozhodla o postúpení vecí Bulharska [INFR(2022)2189], Írska [INFR(2022)2185], Španielska [INFR(2022)2192], Malty [INFR(2022)2195],…

Aarhuský dohovor: Komisia vyzýva HOLANDSKO a SLOVENSKO

Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Holandsku [INFR(2023)2149] a Slovensku …

Rusko: vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie k úmrtiu Alexeja Navaľného

Európska únia je pobúrená smrťou ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, za ktorú nesie konečnú zodpovednosť prezident Putin a ruské…

Budovy pre mládež chátrajú, súkromné stredné školy štát financuje bez akejkoľvek kontroly

Fiktívne počty žiakov, prenájom budovy za 951-tisíc eur, kde nájomca a prenajímajúci boli tá istá osoba a nulová kontrola hospodárenia s…

Nárok na vysielanie politickej reklamy si kandidáti na prezidenta musia uplatniť včas

Rada pre mediálne služby schválila komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v období počas volebnej kampane, moratória a…

Skupina EIB vyčlenila v roku 2023 pre Slovensko 293 miliónov EUR

EIB podpísala nové úvery vo výške 254 miliónov EUR a záruky EIF dosiahli objem 39 miliónov EUR

Vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie k 3. výročiu vojenského prevratu

Pred tromi rokmi, 1. februára 2021, armáda v Mjanmarsku násilne zvrhla demokraticky zvolenú vládu.