Platforma Otvorená Kultúra! spustila veľkú podpisovú akciu na záchranu RTVS

Podpisy zbiera pod Hromadnú pripomienku k návrhu zákona o verejnoprávnej televízii a rozhlase aj pod Otvorený list poslancom a poslankyniam NR SR. Hromadnú pripomienku cez víkend podpísalo viac ako 1800 signatárov a signatárok.

Platforma Otvorená Kultúra! zareagovala na návrh zákona z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorý bol 11. 3. 2024 zverejnený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie, formou rozsiahlej podpisovej akcie, do ktorej sa v priebehu víkendu zapojili okrem významných mien z oblasti umení a kultúry aj tisíce ďalších ľudí.

Iniciatíva pozostáva z dvoch podpisových akcií. Prvou z nich je Otvorený list poslankyniam a poslancom NR SR s titulom RTVS musí zostať nezávislá!, ktorý zhŕňa základné argumenty o škodlivosti návrhu zákona a apeluje na zákonodarný zbor, aby návrh zákona odmietol.

„Apelujeme na Vás, aby ste zabránili nedemokratickej transformácii verejnoprávnych médií na médiá pod priamym politickým vplyvom vládnej moci a aby ste hlasovali proti predloženému návrhu zákona LP/2024/112 o Slovenskej televízii a rozhlase,píšu iniciátori a iniciátorky v Otvorenom liste. „Zrušenie a opätovné znovu-vytvorenie prakticky totožnej inštitúcie je účelový krok s cieľom zbaviť súčasného generálneho riaditeľa a všetkých členov rady RTVS funkcií a nahradiť ich nominantmi súčasnej vládnej koalície.

Kontroverzný návrh zákona, ktorý vyvolal silný občiansky odpor, protest zamestnanectva RTVS a kritické ohlasy na Slovensku aj v zahraničí, je podľa iniciátorov a iniciátoriek Hromadnej pripomienky aj Otvoreného listu v priamom rozpore s Aktom o slobode médií, novým zákonom EÚ na ochranu novinárov a novinárok a slobody tlače, ktorý minulý týždeň prijal Európsky parlament. Tento rozpor by podľa nálezov v Hromadnej pripomienke mohol viesť k iniciácii súdneho konania EÚ proti Slovenskej republike.

Druhou podpisovou akciou je Hromadná pripomienka k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorá obsahuje nálezy zásadných nedostatkov v návrhu zákona a na základe odborných argumentov ho žiada stiahnuť ako celok. V rozsahu necelých dvoch dní prekročila hromadná pripomienka  limit 500 podpisov, ktorý je štandardne nevyhnutný na to, aby predkladateľ zákona prizval pripomienkujúce strany na rozporové konanie a zaoberal sa ich protiargumentmi.

Hromadnú pripomienku k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ako aj Otvorený list poslancom a poslankyniam NR SR zverejnila platforma Otvorená Kultúra!  v piatok 15. 3. 2024. K podpisovej akcii sa v priebehu víkendu pridali tisícky ľudí.

Podpisy pod hromadnú pripomienku sa zbierajú do utorka 19. marca. Už čoskoro sa teda ukáže, ako Ministerstvo kultúry SR zareaguje na odborné argumenty širokej časti kultúrnej obce, ktorá prostredníctvom hneď niekoľkých hromadných pripomienok poukazuje na obsahovú vyprázdnenosť, formálne nedostatky a jednoznačnú účelovosť predkladaného zákona.

 

Tím platformy Otvorená Kultúra!