Odvolávanie riaditeliek kultúrnych inštitúcií bez udania dôvodu pokračuje

V pondelok 25. marca 2024 odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová dve riaditeľky inštitúcií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Riaditeľku Slovenskej národnej knižnice v Martine Katarínu Krištofovú odvolala na základe údajných manažérskych zlyhaní a riaditeľku BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti Zuzanu Liptákovú bez udania dôvodu.

Zuzana Liptáková bola do funkcie riaditeľky BIBIANY zvolená v riadnom výberovom konaní a počas výkonu svojej funkcie nečelila verejnej kritike ani škandálom. Inštitúcia si počas trvania jej mandátu riadne plnila svoje poslanie. Podľa informácií Otvorenej Kultúry! od zamestnanectva BIBIANY bola o pripravovanom odvolaní oboznámená len hodinu pred doručením rozhodnutia. Odvolaniu nepredchádzala žiadna krízová komunikácia s ministerstvom.

Zamestnanci a zamestnankyne sa o zmene vo vedení dozvedeli z médií. Krátko po zverejnení správy sa na sociálnych sieťach postavili na obranu riaditeľky Liptákovej:

My, zamestnanci BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, nesúhlasíme s okamžitým odvolaním Zuzany Liptákovej z postu riaditeľky. Stojíme za ňou. Žiadame Ministerstvo kultúry SR o vysvetlenie.

Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA je jedinou verejnou inštitúciou zameranou na propagáciu umenia pre detské diváctvo. Je organizátorom prestížnych medzinárodných podujatí s dlhoročnou tradíciou Bienále ilustrácií Bratislava, Bienále animácie Bratislava, usporadúva súťaž Najkrajšie knihy Slovenska a celoročne vo svojom sídle pripravuje tematickú výstavnú činnosť.

Vzhľadom na absenciu akejkoľvek vecnej alebo odbornej argumentácie v prospech odvolania riaditeľky Zuzany Liptákovej považuje platforma Otvorená Kultúra! rozhodnutie ministerstva za politicky motivované, alebo za osobnú svojvôľu ministerky Šimkovičovej. Je neakceptovateľné, že obeťou takýchto rozhodnutí sa stáva práve riaditeľka inštitúcie zameranej na detské publikum. S odvolaním Zuzany Liptákovej vyjadrujeme ostrý nesúhlas. Žiadame Ministerstvo kultúry SR, aby rozhodnutie stiahlo, alebo aby ho riadne zdôvodnilo.

Zamestnanectvu BIBIANY vyjadrujeme verejnú podporu a solidaritu pri obraňovaní inštitúcie a vyzývame ho na využitie všetkých zákonných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, vrátane štrajku.