Blog

Negatívne informácie v médiách a na sociálnych sieťach prevažujú, ich vplyv môžu zmierniť

Negatívne informácie v mediálnom éteri zdanlivo prevažujú, pretože pútajú väčšiu pozornosť publika, zhodli sa na tom panelisti diskusie…

ANI 10 ROKOV OD POLICAJNÉHO ZÁSAHU V MOLDAVE NAD BODVOU NEPRINIESLO IMPLEMENTÁCIU ODPORÚČANÍ

Dnes uplynulo 10 rokov od policajného zásahu v rómskej osade v Moldave nad Bodvou, ktorej sa zúčastnilo 63 príslušníkov Policajného zboru,…

Rada schválila pozmenený národný plán Estónska

Rada prijala pozmeňujúce vykonávacie rozhodnutie, pokiaľ ide o plán obnovy a odolnosti Estónska.

Európsky semester 2023: schválenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny

Rada schválila svoje odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa národných programov reforiem členských štátov na rok 2023 a stanoviská…

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na zasadnutí Rada pre mediálne služby uložila jednu finančnú a štyri nefinančné sankcie, začala päť správnych konaní, štyri správne…

Stanislava Matějku zvolili za podpredsedu EPRA

Stanislava Matějku, vedúceho analytického odboru Kancelárie Rady pre mediálne služby, zvolili na dva roky za podpredsedu organizácie EPRA …

Výzva k projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 je spustená

Na školský rok 2023/2024 si školy môžu požiadať o finančné prostriedky v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3, a to na pozície…

Rada dosiahla dohodu o nových pravidlách boja proti nadmernému rybolovu

Rada dosiahla predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o aktualizovaných pravidlách s cieľom pomôcť predchádzať nadmernému rybolovu.

Kurikulárna reforma sa stáva realitou. Schválili sme nový štátny vzdelávací program

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil nový Štátny vzdelávací program (ŠVP).

Z trinástich voľných frekvencií prejavili uchádzači záujem o deväť, Rada bude rozhodovať v júni

V aktuálnom výberovom konaní na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie, ktoré Rada pre mediálne služby…