Blog

Rada prijala nariadenie s cieľom znížiť túto zimu dopyt po plyne o 15 %

V snahe zvýšiť bezpečnosť dodávok energie v EÚ Rada dnes prijala nariadenie o dobrovoľnom znížení dopytu po zemnom plyne počas tejto zimy o…

EÚ ukladá reštriktívne opatrenia voči Viktorovi a Oleksandrovi Janukovyčovi

Rada sa rozhodla uvaliť reštriktívne opatrenia na ďalšie 2 osoby v reakcii na pokračujúcu neodôvodnenú a nevyprovokovanú ruskú vojenskú…

Slovenskí podnikatelia môžu expandovať globálne vďaka novej podpore

Slovenská republika pristúpila podpisom Dohody o grante a Dohody o konzorciu k Európskemu partnerstvu pre inovatívne malé a stredné podniky…

Rada predĺžila mandáty civilnej poradnej misie a vojenskej výcvikovej misie

Rada prijala dve rozhodnutia týkajúce sa misií Európskej únie v rámci SBOP (spoločná bezpečnostná a obranná politika) v Stredoafrickej…

Súdny dvor EÚ: vymenovanie štyroch sudcov Všeobecného súdu

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali štyroch sudcov Všeobecného súdu.

Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo

Ministri rokovali o vykonávaní novej SPP a o schvaľovaní strategických plánov.

Rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže online

Rada prostredníctvom aktu o digitálnych trhoch (DMA) s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre spravodlivý a súťažeschopný…

Rada schválila dočasné opatrenia na liberalizáciu obchodu

Rada prijala nariadenie s cieľom dočasne liberalizovať obchod so siedmimi poľnohospodárskymi výrobkami z Moldavska, s ktorými sa…

Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu

S cieľom zabezpečiť, aby EÚ plnila svoje ciele súvisiace s digitálnou transformáciou v súlade s hodnotami EÚ, Rada a Európsky parlament…

Chorvátsko pristúpi k eurozóne 1. januára 2023: Rada prijala posledné potrebné právne akty

Rada prijala tri posledné právne akty, ktoré sú potrebné na to, aby Chorvátsko mohlo 1. januára 2023 zaviesť euro.