Rada prijala nový právny predpis o väčšom počte nabíjacích a čerpacích staníc v celej Európe

Na základe dnešného prijatia nariadenia o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR) sa v nasledujúcich rokoch v celej Európe zavedie viac nabíjacích a čerpacích staníc pre alternatívne palivá, čím sa odvetviu dopravy umožní výrazne znížiť svoju uhlíkovú stopu.

"Tento nový právny predpis je míľnikom našej politiky „Fit for 55“, ktorou sa zabezpečí väčšia verejná nabíjacia kapacita na uliciach v mestách a pozdĺž diaľnic v celej Európe. Veríme, že v blízkej budúcnosti budú môcť občania nabíjať svoje elektrické vozidlá rovnako ľahko ako dnes na tradičných čerpacích staniciach."
Raquel Sánchezová Jiménezová, španielska ministerka dopravy, mobility a mestskej agendy

Hlavné ciele zavádzania na roky 2025 a 2030

V znení nariadenia sa stanovujú konkrétne ciele v oblasti zavádzania, ktoré sa budú musieť splniť v rokoch 2025 alebo 2030, a to najmä:

  • od roku 2025 musia byť rýchlonabíjacie stanice s výkonom najmenej 150 kW pre osobné automobily a dodávky nainštalované každých 60 km pozdĺž hlavných dopravných koridorov EÚ, tzv. transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)
  • nabíjacie stanice pre ťažké úžitkové vozidlá s minimálnym výkonom 350 kW sa musia zaviesť každých 60 km pozdĺž základnej siete TEN-T a každých 100 km vo väčšej súhrnnej sieti TEN-T od roku 2025 s úplným sieťovým pokrytím do roku 2030
  • vodíkové čerpacie stanice obsluhujúce osobné aj nákladné vozidlá sa musia od roku 2030 zavádzať vo všetkých mestských uzloch a každých 200 km pozdĺž základnej siete TEN-T
  • námorné prístavy, v ktorých sa prijíma minimálny počet veľkých osobných plavidiel alebo kontajnerových plavidiel, musia takýmto plavidlám do roku 2030 poskytovať elektrinu z pobrežnej elektrickej siete
  • letiská musia do roku 2025 dodávať elektrickú energiu stojacim lietadlám na všetkých bránach a do roku 2030 na všetkých vzdialených stojiskách
  • používatelia vozidiel na elektrický alebo vodíkový pohon musia mať možnosť jednoducho platiť na nabíjacích alebo čerpacích miestach platobnými kartami alebo bezkontaktnými zariadeniami bez potreby predplatného a pri úplnej cenovej transparentnosti.
  • prevádzkovatelia nabíjacích alebo čerpacích miest musia elektronicky poskytovať spotrebiteľom úplné informácie o dostupnosti, čase čakania alebo cene na rôznych staniciach