Vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ o situácii jezídskej komunity v Iraku

EÚ stojí pevne za jednotou, zvrchovanosťou a územnou celistvosťou Iraku pri plnom rešpektovaní jeho etnickej a náboženskej rozmanitosti.

EÚ uznáva záväzok irackej vlády chrániť a zlepšovať situáciu osôb patriacich k zraniteľným menšinám v krajine vrátane jezídskej komunity.

Jezídske spoločenstvo v Iraku naďalej čelí značným výzvam. Patria medzi ne rôzne prekážky, ktoré bránia vysídleným osobám vrátiť sa do svojich domovov, najmä v meste Sindžár/Šingal, obmedzený prístup k základným sociálnym službám a obavy týkajúce sa bezpečnosti, ako sú nedávne prípady nenávistných prejavov, ktoré EÚ dôrazne odsudzuje.

EÚ vyzýva irackú vládu a regionálnu vládu Kurdistanu, aby pokračovali vo vykonávaní dohody zo Sindžáru. To zahŕňa vymenovanie primátora mesta Sindžár, čo pripraví pôdu pre uplatňovanie ostatných ustanovení dohody vrátane obnovenia základných verejných služieb v meste Sindžár. Prijatím federálneho rozpočtu sa môže bez ďalšieho odkladu prijať 2 500 miestnych bezpečnostných pracovníkov, ako sa stanovuje v dohode. EÚ nabáda všetky strany, aby konali v spolupráci s Organizáciou Spojených národov a medzinárodným spoločenstvom.

EÚ víta prijatie zákona o jezídskych ženských preživších obetiach. S cieľom zabezpečiť úplné vykonávanie uvedeného zákona vyzýva EÚ na uľahčenie lepšieho prístupu k odškodneniu stanovenému v zákone a víta aj dekrét o vlastníctve pôdy Jezídmi, ktorý iracká vláda schválila v decembri 2022, pričom očakáva konkrétne kroky na zabezpečenie jeho rýchleho a úplného vykonávania.

EÚ zdôrazňuje potrebu udržateľných riešení a nabáda iracké orgány, aby rozšírili svoju podporu jezídskej komunity prostredníctvom osobitných iniciatív a s rodovým hľadiskom. Ich cieľom by malo byť uplatňovanie ich občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych práv, zabezpečenie prístupu k základným službám, poskytovanie útočišťa, hľadanie nezvestných osôb, podpora duševného zdravia a psychosociálna podpora, akademické a hospodárske príležitosti. EÚ vyzýva na trvalú zodpovednosť za zabezpečenie spravodlivosti pre obete a preživšie osoby, ako aj na zabezpečenie miestnej spolupráce s komunitami, vytvorenie podmienok pre bezpečný a dôstojný návrat do ich domovov a pokračovanie kompenzačných platieb.

EÚ ako dlhodobý podporovateľ práv a ochrany jezídskeho spoločenstva vedie medzinárodné úsilie o presadzovanie zodpovednosti za zverstvá, ktoré Dá’iš pácha proti nim. V tejto súvislosti zostáva EÚ hlavným darcom vyšetrovacieho tímu OSN na podporu vyvodenia zodpovednosti za zločiny spáchané Dá’išom (UNITAD). EÚ uznáva, že mnohí členovia jezídskej komunity, ktorí unikli Dá’išu, našli útočisko v EÚ prostredníctvom programov presídľovania a uznáva význam jezídskej diaspóry ako cennej súčasti spoločnosti EÚ.

EÚ bude naďalej podporovať irackú vládu v posilňovaní demokratickej a inkluzívnej správy vecí verejných, zabezpečovaní plnej účasti všetkých zložiek irackej spoločnosti vrátane žien a mládeže, ako aj jej rôznych etnických a náboženských komunít.