V Košiciach vznikne Národné olympijské centrum plaveckých športov

Vláda odklepla príspevok viac, ako 8,3 miliónov eur na výstavbu Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach.

V metropole východu tak pribudne prvý 50 metrový bazén s desiatimi dráhami a menší bazén s troma plaveckými dráhami. Okrem toho komplex poskytne tréningové priestory pre verejnosť a športové kluby a oddychové a relaxačné aktivity.

Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach (NOCKE) bolo identifikované ako prioritné v rámci budovania tzv. "športovej infraštruktúry národného významu", keďže doteraz sme na Slovensku nemali plaveckú infraštruktúru, ktorá by spĺňala podmienky pre organizáciu medzinárodných plaveckých podujatí. Aj z toho dôvodu bol výstavbe centra odsúhlasený vládny príspevok 8.340.148,06 eur. Ten bude využitý na výstavbu komplexu, ktorý vznikne spojením Mestskej krytej plavárne a kúpaliska ČH.  „Touto prestavbou pribudne v Košiciach areál, ktorý sa stane  dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní. NOCKE bude zároveň spĺňať aj požiadavky medzinárodnej plaveckej federácie FINA,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Po dokončení tak vznikne 50 metrový bazén s 10 dráhami a menší bazén, ktorý bude mať 3 plavecké dráhy. Dôjde k výmene pôvodného železobetónového bazénového telesa za nový nerezový bazén, zároveň v bazénovej hale dôjde k úprave tribúny, pribudne 590 miest na sedenie, šatne, priestory pre verejnosť, športovcov a kluby a pre oddychové a relaxačné aktivity.

„3 roky sme pracovali na projekte prestavby Mestskej krytej plavárne na Národné olympijské centrum plaveckých športov. Bola to náročná cesta, ktorá začala kúpou plavárne od mestskej časti Staré mesto, prestrešením vodnopólového bazéna na kúpalisku ČH, získaním statusu športoviska národného významu až po komplexnú prípravu projektovej dokumentácie. Dnes môžem konštatovať, že nám nič nebráni v tom aby v Košiciach vznikol najmodernejší plavecký komplex na Slovensku určený nielen pre profesionálnych športovcov,  ale aj pre širokú verejnosť,“ poďakoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Schválením finančného príspevku na projekt vládou SR bol prvýkrát uplatnený postup na základe novely Zákona o Fonde na podporu športu, ktorú pripravilo MŠVVaŠ SR v minulom roku, kedy poskytnutie príspevku nad 5 mil. eur z Fondu musí odobriť vláda SR po predchádzajúcom posúdení zo strany Útvaru hodnoty za peniaze. Celkové náklady na prestavbu sa odhadujú na 16,7mil. eur. Z Fondu na podporu športu tak bude poskytnutých 50%.

„Chcem zdôrazniť, že schválenie pridelenia príspevku vo výške viac ako 8 miliónov eur na prestavbu Mestskej krytej plavárne v Košiciach na NOCKE je najvyššou podporou jednému projektu v doterajšej histórii Fondu. Oceňujem to, lebo bazén vie byť najdemokratickejšia športová infraštruktúra. V jednom momente môže byť totiž v jednej dráhe reprezentant krajiny, vo vedľajšej skupina aktívnych seniorov, deti učiace sa plávať, či ľudia s rôznym typom zdravotného znevýhodnenia. Vo vode bazéna sme si všetci rovní," povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Na príprave projektu sa podieľala zároveň aj Plavecká federácia a Slovenský olympijský a športový výbor.

„Bazén v Košiciach poskytne plavcom a vodným pólistom vyšší komfort a lepšie zázemie, z modernizácie budú profitovať nielen obyvatelia Košíc i celého regiónu, ale aj športoví reprezentanti Slovenska. Spolupráca inštitúcií pri budovaní plaveckého centra môže byť príkladom aj pre ďalšie projekty rozvíjajúce športovú infraštruktúru na Slovensku,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Použitie finančných prostriedkov je plánované v rokoch 2023 a 2024 tak, aby bolo centrum odovzdané do užívania v prvej polovici roku 2025.