Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pôvodného obyvateľstva sveta (9. augusta 2023) sa Európska únia opäť hlási k svojmu dlhodobému záväzku, že bude rešpektovať, chrániť a dodržiavať práva pôvodného obyvateľstva stanovené v medzinárodnom práve ľudských práv a Deklarácii OSN o právach pôvodného obyvat

Keďže v tomto roku je medzinárodný deň venovaný „mládeži pôvodného obyvateľstva ako nositeľke zmeny k sebaurčeniu“, vzdávame hold najmä jej hlasu a sile. Domorodá mládež čelí najvážnejším krízam dnešného ľudstva, ako je pokles počtu druhov a zmena klímy, priamo z prednej línie. Zároveň jej chýbajú možnosti naplno sa zapojiť do politického a verejného života a nájsť odpovede na problémy straty územia, živobytia a zdrojov či bojovať za sebaurčenie a obhajovať svoje práva. EÚ dlhodobo hlása, že lídri pôvodného obyvateľstva a obhajcovia ich ľudských práv vrátane mládeže sa majú zapájať do rozvojových procesov a zúčastňovať sa na najdôležitejších svetových rozhodovacích fórach.

Tento rok EÚ investovala 2,3 milióna eur do novej iniciatívy dialógov s arktickou mládežou. Jej cieľom je zapojiť arktickú a európsku mládež vrátane mladých ľudí z pôvodného obyvateľstva do tvorby politík a rozhodovania, aby previedli región do mierovej, udržateľnej a prosperujúcej budúcnosti. O to sa EÚ usiluje aj v politike pre Arktídu a akčnom pláne pre mládež vo vonkajších vzťahoch EÚ.

EÚ dnes stojí na strane viac ako 476 miliónov pôvodných obyvateľov v Arktíde a ostatnom svete a oslavuje ich odolnosť a dynamickú kultúrnu rozmanitosť.