EÚ zaradila na zoznam sedem osôb a päť subjektov

Rada rozhodla o uložení reštriktívnych opatrení voči siedmim ruským osobám a piatim subjektom zodpovedným za vedenie kampane digitálnej manipulácie s informáciami nazvanej „RRN“ (Recent Reliable News – nedávne spoľahlivé správy), ktorej cieľom je skresľovať informácie a šíriť propagandu na podporu v

Táto kampaň, na ktorej sa zúčastňujú vládne orgány alebo orgány pridružené k ruskému štátu, sa opiera o falošné webové sídla, ktoré si prisvojujú identitu vnútroštátnych médií a vládnych webových sídel, ako aj o falošné účty na sociálnych médiách. Táto koordinovaná a cielená manipulácia s informáciami je súčasťou širšej hybridnej kampane Ruska proti EÚ a členským štátom.


Zameriavame sa na tých, ktorí manipulujú s informáciami a zasahujú do nich v rámci širšej hybridnej kampane Ruska proti EÚ a členským štátom. Zaradením týchto nových mien na zoznam vysielame jasný signál, že vieme, ako manipulujú s naším informačným priestorom a ako fungujú. Sme pevne odhodlaní predchádzať týmto hrozbám, odrádzať od nich a účinne na ne reagovať novými nástrojmi.

Josep Borrell, vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Rada uložila reštriktívne opatrenia voči spoločnosti Inforos a trom z jej zakladateľov. Inforos je online mediálna organizácia, ktorá je úzko prepojená s ruskou vojenskou spravodajskou službou (GRU) a je zodpovedná za zriadenie viac ako 270 proxy online médií, ktoré šíria propagandu na podporu útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.

Ďalej zaradila na zoznam: ANO Dialog, ruskú neziskovú organizáciu vytvorenú moskovským oddelením pre informácie a technológie a úzko prepojenú s prezidentskou administratívou, Inštitút ruskej diaspóry, ako aj Social Design Agency a Structura National Technologies, dve ruské IT spoločnosti zapojené do digitálnej dezinformačnej kampane „RRN“ pod vedením Ruska, a prominentných predstaviteľov týchto subjektov.

V posledných mesiacoch EÚ vylepšila svoje nástroje a prístupy na riešenie manipulácie s informáciami a zasahovania zo zahraničia (FIMI). Prijaté opatrenia sú súčasťou tejto politiky.

Reštriktívne opatrenia EÚ v súvislosti s konaním, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, sa v súčasnosti vzťahujú celkovo na približne 1 800 osôb a subjektov. Na označené osoby a subjekty sa vzťahuje zmrazenie aktív a občania a spoločnosti EÚ majú zakázané sprístupňovať im finančné prostriedky. Na fyzické osoby sa navyše vzťahuje aj zákaz cestovania, ktorý im bráni vo vstupe na územie EÚ alebo v prechode cezeň.

Európska rada vo svojich záveroch z 23. marca 2023 zopakovala, že Únia dôrazne odsudzuje útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, ktorá je zjavným porušením Charty Organizácie Spojených národov. Európska rada tiež opätovne zdôraznila, že EÚ je naďalej odhodlaná udržiavať a zvyšovať kolektívny tlak na Rusko, a to aj prostredníctvom možných ďalších reštriktívnych opatrení. Európska rada tiež uviedla, že EÚ zintenzívni svoju spoluprácu s partnermi v boji proti falošným ruským naratívom a dezinformáciám o vojne.

Príslušné právne akty boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.