Blog

Minister školstva oznámil investíciu 6 miliónov eur na digitálne technológie a predstavil opatrenia

Aktuálne opatrenia, investície do školstva či plány, ako vylepšiť dištančné vzdelávanie. Aj to boli témy, ktoré na piatkovej tlačovej…

Meranie PISA sa prvýkrát zameralo na globálne kompetencie žiakov

Klimatické zmeny, migrácia, príčiny chudoby či rovnosť mužov a žien. To sú témy, s ktorými sú slovenskí žiaci dobre oboznámení.

Ochorenie COVID-19: Rada prijala odporúčanie na koordináciu opatrení týkajúcich sa voľného pohybu

Rada dnes prijala odporúčanie o koordinovanom prístupe k obmedzeniam voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19.

EUCF ponúka peniaze na realizáciu aktivít v akčných plánoch pre klímu a energiu

Iniciatíva EUCF ponúka všetkým úradom, zástupcom a zamestnancom slovenských miest a obcí možnosť finančnej podpory, ktorá im pomôže…

Vláda doplnila správnu radu Fondu na podporu športu, riadiť ho bude Ladislav Križan

Novým predsedom správnej rady Fondu na podporu športu sa stal Ladislav Križan. Do funkcie ho vymenovala vláda na svojom stredajšom rokovaní…

Právo odoberať tituly budú mať, tí, ktorí ich prideľujú

Zmena doterajšieho vysokoškolského zákona bola jednou z priorít, na ktorej nové vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR…

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným…

V kauze Veľký Slavkov padol ďalší rozsudok

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania,…

Filipová: Uzavretie škôl z dôvodu pandémie COVID-19 malo dopad na všetky deti

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Monika Filipová navštívila v utorok dve letné školy na…

IUVENTA má nového generálneho riaditeľa

Slovenský inštitút mládeže, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej poslaním je podpora mladých…