Ukrajina: EÚ predĺžila sankcie v súvislosti s územnou celistvosťou o ďalších šesť mesiacov

Rada rozhodla o predĺžení platnosti sankcií voči osobám a subjektom zodpovedným za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny o ďalších 6 mesiacov, teda do 15. septembra 2021.

V existujúcich reštriktívnych opatreniach sa stanovujú cestovné obmedzenia, zmrazenie aktív a zákaz sprístupnenia finančných prostriedkov alebo iných hospodárskych zdrojov osobám a subjektom zaradeným na zoznam. Sankcie sa budú naďalej uplatňovať na 177 jednotlivcov a 48 subjektov.

Kontext
Reštriktívne opatrenia vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, sa prvý raz zaviedli 17. marca 2014.

Medzi ďalšie opatrenia, ktoré EÚ vykonáva v reakcii na krízu na Ukrajine patria hospodárske sankcie zamerané na konkrétne odvetvia ruského hospodárstva, ktoré v súčasnosti platia do 31. júla 2021, reštriktívne opatrenia v reakcii na protiprávnu anexiu Krymu a Sevastopola, ktoré sú obmedzené na územie Krymu a Sevastopola a v súčasnosti platia do 23. júna 2021.

Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie, Rada pravidelne preskúmava a obnovuje.