Prístup verejnosti k dokumentom Rady: správa za rok 2020

Rada dnes schválila výročnú správu o vykonávaní nariadenia č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom.

V roku 2020 boli činnosti Rady ovplyvnené výnimočnými okolnosťami spôsobenými krízou v dôsledku ochorenia COVID-19. Od polovice marca 2020 musela Rada prispôsobiť počas tejto krízy svoje fungovanie a rozhodovací proces s cieľom zabezpečiť inštitucionálnu kontinuitu. To zahŕňalo dočasnú výnimku z rokovacieho poriadku Rady s cieľom uľahčiť používanie bežného písomného postupu, organizovanie neformálnych videokonferencií ministrov, ako aj neformálnych videokonferencií členov pracovných skupín.

V správe sa uvádza, že k 31. decembru 2019 obsahoval verejný register viac ako 440 000 dokumentov v pôvodných jazykoch. Z uvedených dokumentov je vyše 71 % prístupných verejnosti a k dispozícii na stiahnutie.

V roku 2020 do registra pribudlo v pôvodných jazykoch vyše 22 000 dokumentov, z ktorých je takmer 73 % prístupných verejnosti. Verejný register Rady zaznamenal takmer 400 000 návštev.

O prístup k dokumentom vo verejnom registri, ktoré ešte nie sú verejnosti prístupné, môže požiadať každý. Prístup možno odmietnuť len na základe niektorej z výnimiek, ktoré sú stanovené v nariadení č. 1049/2001. Patrí medzi ne okrem iného potreba chrániť rozhodovací proces inštitúcie a verejný záujem, pokiaľ ide o obranné a vojenské veci a medzinárodné vzťahy. Ak sa zamietne prvá žiadosť o prístup, možno podať opakovanú žiadosť.

Rada v roku 2020 dostala 2 321 prvých žiadostí o prístup k dokumentom a 26 opakovaných žiadostí. Vyžiadalo si to analýzu 13 382 dokumentov, čo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predstavuje významné zvýšenie.

V počiatočnej fáze sa udelil úplný prístup k 11 254 dokumentom (84,1 %) a čiastočný prístup k 542 dokumentom (4 %). Odmietol sa prístup k 1 586 dokumentom (11,9 %).

Po prijatí opakovaných žiadostí sa udelil úplný prístup k 35 dokumentom a čiastočný prístup k 31 dokumentom. Rada potvrdila, že by sa mal odmietnuť prístup k 52 dokumentom.

Vyžiadané dokumenty sa týkali viacerých oblastí politiky, najmä spravodlivosti a vnútorných vecí (20,4 %), hospodárskej a menovej politiky (16,7 %), spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (13,1 %) a otázok všeobecnej politiky (6,7 %).

Žiadosti prišli najmä z akademickej obce (39 %) a od zástupcov rôznych organizácií občianskej spoločnosti a súkromného sektora (20,5 %).