Blog

Rada a Parlament zavádzajú naliehavé dočasné opatrenia týkajúce sa ukrajinských vodičských dokladov

V reakcii na nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine sa Rada a Európsky parlament dohodli, že prostredníctvom…

SEPS obnoví prideľovanie cezhraničných kapacít medzi Ukrajinou a Slovenskom

Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) z kontinentálnej Európy oznámili splnenie technických podmienok pre obnovenie komerčného…

Nový orgán EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí: Rada sa dohodla na čiastočnej pozícii

S cieľom posilniť efektívne fungovanie rámca Únie pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CTF) EÚ vytvorí…

Súdny dvor EÚ: vymenovanie siedmich sudcov Všeobecného súdu

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali siedmich sudcov Všeobecného súdu.

Rada sa dohodla na pozícii k jednotnej prístupovej platforme

Rada sa dohodla na svojej pozícii k návrhu nariadenia o jednotnom európskom mieste prístupu (ESAP), ktorý je súčasťou balíka o únii…

Odolnosť EÚ: predsedníctvo Rady a Európsky parlament dosiahli politickú dohodu o posilnení odolnosti

Predsedníctvo Rady a Európsky parlament dosiahli politickú dohodu v súvislosti so smernicou o odolnosti kritických subjektov.

Závery Európskej rady o Ukrajine, žiadostiach Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska

Závery Európskej rady o Ukrajine, žiadostiach Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska o členstvo, západnom Balkáne a vonkajších vzťahoch…

Predbežná dohoda o novom právnom predpise EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia

Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu dnes našli spoločnú reč v súvislosti s návrhom nariadenia o závažných cezhraničných ohrozeniach…

Boj proti podvodom v oblasti DPH: Rada schválila prehĺbenie spolupráce s Nórskom

Rada schválila začatie rokovaní s Nórskom s cieľom posilniť dohodu medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a…

Členské štáty eurozóny odporúčajú, aby sa Chorvátsko stalo 20. členom eurozóny

Euroskupina dnes schválila odporúčanie členských štátov eurozóny určené Rade. Ministri súhlasili s pozitívnym hodnotením Európskej komisie…