Blog

Rada prijala opatrenie pomoci na podporu 31. brigády rýchlej reakcie ozbrojených síl FARDC

Rada dnes v rámci Európskeho mierového nástroja prijala opatrenie pomoci v hodnote 20 miliónov EUR na podporu 31. brigády rýchlej reakcie…

Rada predĺžila platnosť zoznamu teroristov, ktorý zostavila EÚ, na ďalších šesť mesiacov

Rada dnes bezo zmien obnovila takzvaný zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ, v ktorom sa uvádzajú osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa…

Európska prokuratúra: Rada vymenovala dvoch európskych prokurátorov

Rada dnes vymenovala dvoch európskych prokurátorov Európskej prokuratúry: Ignacia DE LUCASA MARTÍNA a Josého Antónia LOPESA RANITA. Funkcie…

Rada schválila rokovania o dohode medzi EÚ a USA o kritických nerastných surovinách

Rada dnes prijala rozhodnutie, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania v mene EÚ so Spojenými štátmi o dohode o kritických nerastných…

Mjanmarsko/Barma: EÚ prijala siedmy balík sankcií voči šiestim osobám a jednému subjektu

Rada dnes vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme prijala siedmy balík reštriktívnych opatrení voči šiestim osobám a jednému subjektu v…

VYSOKÉ ŠKOLY MÔŽU ZÍSKAŤ FINANCIE NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU BUDOV A INTERNÁTOV

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu projektov na rekonštrukciu a modernizáciu výskumnej, vzdelávacej,…

Council greenlights updated national plans for France, Malta, Slovakia and Ireland

The Council adopted implementing decisions approving the amended recovery and resilience plans of France, Malta, Slovakia and Ireland.

Postup pri makroekonomickej nerovnováhe: Rada prijala závery

Rada prijala závery o hĺbkových preskúmaniach v roku 2023 v rámci postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.

Rada prijala nové nariadenie o batériách a odpadových batériách

Rada prijala nové nariadenie, ktorým sa posilňujú pravidlá udržateľnosti batérií a odpadových batérií.

EÚ a Nový Zéland podpísali dohodu o účasti Nového Zélandu na európskych programoch, ako je Horizont

Európska únia a Nový Zéland dnes podpísali dohodu o účasti Nového Zélandu na programoch EÚ.