Blog

Požiar sa podarilo uhasiť

Požiar v budove Daňového úradu Košice a Železníc SR sa podarilo uhasiť. Daňový úrad sídli len na 1. a 2. poschodí budovy a archív je…

Podnikateľské prostredie sa aj koncom roka zhoršovalo

Na Slovensku sa podniká stále ťažšie. V štvrtom kvartáli roku 2017 sa podnikateľské prostredie dokonca oproti minulosti zhoršilo ešte…

Zlacniť elektrinu 200 najväčším odberateľom je nespravodlivé

Podnikateľom sa nepáči, že ministerstvo hospodárstvo neodstráni vysoké ceny elektriny aj pre menšie firmy, zbytočne im zhoršujú…

Ministerstvo školstva už poslalo športovým zväzom finančné prostriedky na rok 2018

Sumu 44,76 milióna eur rozdelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) medzi športové zväzy. V minulom roku im…

SK+MED sa sťažuje na Ústavnom súde na porušovanie základných práv

Chce chrániť všetkých veriteľov štátu pred jeho svojvôľou. Bratislava 1. február 2018 – Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho…

Rieka Nitra je stále znečistená ortuťou a ďalšími nebezpečnými látkami!

Analýzy vzoriek vôd z rieky Nitra opätovne potvrdili nadlimitnú koncentráciu viacerých nebezpečných látok. Z pohľadu ochrany zdravia a…

Podnikatelia požadujú digitálnu komunikáciu so štátom

Podnikatelia požadujú digitálnu komunikáciu so štátom, ako aj automatické a prehľadné zverejňovanie informácií z verejného sektora.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 1. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a…

Premiér Fico na deti a mamy zabudol

Premiér Fico na deti a mamy zabudol, no oni mu tisíckami emailov prajú pekné Vianoce a pripomínajú žiadosť o stretnutie

Schválenou koncepciou oddlženia zdravotníctva štát okráda svojich veriteľov

Asociácia SK+MED trvá na oddlžení všetkých pohľadávok po lehote splatnosti bez kompromisov. Podmienky schválenej koncepcie oddlžovania MZ…