Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Energetika

Ako sa darí vláde, ktorá bola na Slovensku sformovaná po voľbách v roku 2020? Biztweet hodnotí napĺňanie kľúčových reformných sľubov vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Energetika je oblasťou, ktorá sa týka celého hospodárstva. Vstupuje do výrobných nákladov, distribúcie a aj ceny pre koncových zákazníkov.

Je preto kľúčovou oblasťou pre slovenské vysoko priemyselne založené hospodárstvo. Pred vládou, ktorá bola formovaná v roku 2020 stála ťažká úloha zbaviť sa nezdravého regulačného rámca, ktorý bol vytváraný predošlými vládami. A to ešte nikto netušil k akým krízam vplyvom inflácie a ruskej agresie na Ukrajine príde.

Požiadavka zamestnávateľov na reformu regulačného rámca v energetike a zabezpečenie konkurenčných cien energií sa v Programovom vyhlásení vlády SR objavila na niekoľkých miestach, ale iba čiastočne.

Reálna prax nebola hlavne v oblasti necenovej regulácie pre podnikateľov uspokojivá. Hlavne pri vnímaní faktu, že oblasť energetiky zapadala do kompetencie politického vedenia, ktorého predvolebný program podnikatelia oceňovali.  

Zameranie sa na komerčné uplatnenie jadrovej energetiky a vodíkovej energie cez aktivity Ministerstva hospodárstva zamestnávatelia hodnotili pozitívne. Napriek tomu však tieto stratégie vyvolávajú otázku prečo nedochádza k významnejšiemu tlaku na roky nevyužitý potenciál Slovenska napríklad v oblasti geotermálnej energie.

Čítajte aj: 

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Vzdelávanie

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Zamestnávanie

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Výskum a inovácie

Stále nedostatočne využívané sú aj európske dotačné mechanizmy pre širšie využívanie zdrojov zelenej energie. Príkladom sú dotácie na OZE v domácnostiach, o ktoré je mimoriadny záujem, čomu absolútne nezodpovedá ponuka štátu. Na tieto aktivity pritom existujú bohaté finančné rámce v rámci európskych dotačných schém.

Energetická  kríza,  ktorú vyvolalo ruské spustenie vojny na území Európy, priniesla zrýchlenie transformácie energetického mixu Európskej únie a Slovenska.

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach ako aj nový zákon o energetike priniesli niekoľko pozitívnych zmien a odbúrania regulácií. Deregulovanie podmienok pre lokálne zdroje ako aj niekoľko významných oslobodení pre veľké podniky vyvolávali otázky hlavne čo sa týka nesystematického a neodborného prijímania predmetných zákonov. Z hľadiska myšlienky zákonov sú však zamestnávateľmi hodnotené pozitívne. Nedostatočné pripomienkovanie niektorých bodov zákona o energetike však vyvoláva obavy z možných nedostatkov a problémov, ktoré v budúcnosti ukáže prax.

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope