Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Výskum a inovácie

Ako sa darí vláde, ktorá bola na Slovensku sformovaná po voľbách v roku 2020? Biztweet hodnotí napĺňanie kľúčových reformných sľubov vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Výskum a inovácie sú pre rozvoj podnikania a hospodárstva každej krajiny kľúčovou oblasťou. Vytvárajú pridanú hodnotu, vyššiu produktivitu, lepšie zisky, platy, či kvalitu výrobkov.

Preto zástupcov podnikateľov mrzí roky podvyživená oblasť podpory vedy a výskumu zo strany štátnych autorít. Kvalitný personál, kvalitné nápady a potenciál celkovo sú vďaka tomu dusené, prípadne odchádzajú do iných krajín.

Podpora aplikovaného výskumu a inovácií bola do Programového vyhlásenia vlády zanesená, avšak v pomerne všeobecnom znení. Slovensko získalo v sledovanom období viac možností zapájať sa do projektov medzinárodnej spolupráce cez aktivity Európskej únie.   

Došlo taktiež k rétoricky vyslovenej relevantnosti a urgentnosti posilnenia aplikovaného výskumu a vývoja. Praktické výsledky však mnoho z formálnych cieľov vyslovených v dokumentoch neprinieslo.  

Nevzniklo riešenie témy rozvoja kapitálu a alternatívnych foriem financovania výskumu a inovácií v rámci súkromného sektora, vývoj neprišiel ani v oblasti vytvárania nových platforiem pre digitálnych lídrov a inovačných aktérov.

Čítajte aj: 

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Znižovanie byrokracie a tvorba legislatívy

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Vzdelávanie

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Zamestnávanie

Pozitívnym bol rozvoj projektov technologického transferu v pilotných oblastiach pod vedením verejnej správy a nastavenie systému priorít vedecko-výskumnej oblasti. Spoločne s akceptáciou pohľadu podnikateľského sektora vysiela pozitívne signály aj digitalizačná snaha. Pri každodennom živote podnikateľa však k citeľným zmenám nedotiahnutej digitalizácie verejnej správy zmeny necítiť.  

Dokumenty Návrh na podporu projektu obnovy laboratórií jadrových aplikácií Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, Dlhodobý plán a pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 – 2030, Akčný plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite na roky 2021 – 2025 a Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska – vízia smerovania dopravy na Slovensku, do budúcnosti znamenajú naplnenie požiadaviek zamestnávateľov na vznik „cestovných máp“ pre prípadné budúce reformy.

Zásadným problémom je stále nedostatočné financovanie vedy a výskumu. Štát sa neposunul ani v snahe liberalizácie prostredia, kde by s vedou a výskumom mohli viac spolupracovať aj podnikatelia. Napriek záujmu vedeckého prostredia a prostredia súkromného podnikania o spoluprácu, štát neodbúrava bariéry, ktoré jej vznik obmedzujú až neumožňujú.  

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope