Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Znižovanie byrokracie a tvorba legislatívy

Ako sa darí vláde, ktorá bola na Slovensku sformovaná po voľbách v roku 2020? Biztweet hodnotí napĺňanie kľúčových reformných sľubov vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Kľúčovou oblasťou, ktorá slovenských podnikateľov trápi je prebujnená byrokracia. Dusí rozvoj slovenského hospodárstva a podobne ako nesystematická tvorba zákonov vytvára v podnikateľskom živote chaos.

Okrem prehnaného množstva pravidiel, ktoré musí podnikateľ poznať a priebežne študovať je problémom aj samotná tvorba legislatívy, kedy vznikajú duplicitné, či protichodné pravidlá.

V tomto sľubovala vláda postavená po roku 2020 výraznú zmenu. Programové vyhlásenie vlády venovalo priestor znižovaniu byrokracie a zavedeniu systematického legislatívneho rámca na viacerých miestach.

Hlavne v oblasti odbúravania byrokracie bolo vidieť prioritizáciu tejto oblasti aj vo výkone mandátu ministerstva hospodárstva. Pozitívom je hlavne zavádzanie opatrení na znižovanie byrokracie a presadenie pravidiel ako „one in one out“ a „one in two out“ do legislatívneho procesu.

Badateľná bola aj snaha rozvíjať digitalizáciu verejnej správy, avšak v celkovom hodnotení nedošlo v praxi k zásadnej pocitovej zmene pre podnikateľa.

Znižovanie deficitu štátneho rozpočtu dostalo v strednodobom horizonte po nádejnom štarte výrazné trhliny. Po krízach vyvolaných svetovou pandémiou a ruskou agresiou na Ukrajine však musíme dodať, že deficit bol podporovaný aj nesystematickými populistickými opatreniami.

Za očakávaniami zaostáva aj formovanie nového stavebného zákona ako aj elektronických schvaľovaní stavebných povolení.

Čítajte aj: 

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Daňovo-odvodový systém

Po okupantoch ostalo na Slovensku 27 enviromentálnych záťaží. Transformácia energetiky však bude mať minimálny vplyv

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Vymožiteľnosť práva

Rozvoľnenie migračnej politiky pre príchod pracovníkov z tretích krajín a podpora jednoduchšieho prístupu podnikov ku kvalifikovanej pracovnej sile zo zahraničia zostali napriek prirodzenej príležitosti v podobe migrácie z Ukrajiny iba v prejavoch politikov a na papieri.

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky a Novela Zákona o elektronických komunikáciách podporujú nádeje skvalitnenia služieb e-governmentu.

Aj vďaka niekoľkými hrubými porušeniami princípov systematickej tvorby zákonov však výkon vlády po roku 2020 v oblasti Znižovanie byrokracie a tvorba legislatívy vyvoláva zmiešaný dojem. Napriek badateľným snahám o pozitívne zmeny ostáva šanca na výrazné zlepšenie roky neriešených problémov profesionalizácie regulácie podnikania hrubo nevyužitá.

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope