Po okupantoch ostalo na Slovensku 27 enviromentálnych záťaží. Transformácia energetiky však bude mať minimálny vplyv

Po tankoch okupantov je na Slovensku dodnes 27 enviromentálnych záťaží. Z nútenej urýchlenej transformácie energetického mixu vyvolaného ruskou agresiou v roku 2022 však veľké riziká pre životné prostredie nevyplývajú.

Sklady nafty, munície, navozený nebezpečný odpad. Aj to je dedičstvo, ktoré pod Tatrami zanechali okupantské vojská po ich stiahnutí z územia Slovenska vyvolaného pádom bývalého režimu.

„V Informačnom systéme environmentálnych záťaží figuruje 27 registrovaných environmentálnych záťaží, ktoré sú vedené ako „základne po bývalej Sovietskej armáde“. Niektoré z týchto záťaží boli čiastočne sanované, zdroj znečistenia však stále pretrváva. Na lokalitách, na ktorých nebolo možné určiť pôvodcu ani povinnú osobu, preberá zodpovednosť za odstránenie znečistenia štát. Ak znečistenia vznikli kvôli vojenskej činnosti, ich riešenia spadajú pod je Ministerstvo obrany SR (MO SR),“ uvádza pre Biztweet tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia.

Sanácie v hodnote miliárd eur hradí roky štátny rozpočet s výrazným prispením európskych fondov. Napriek tomu však mnoho rizikových lokalít ostáva nevyriešených.

Súčasné zmeny v energetike, ktoré sú vyvolané faktom, že v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine a hrozby aj ďalším európskym štátom sa viaceré európske krajiny rozhodli v závislosti od ich možností zbaviť sa v rozmedzí 1-5 rokov závislosti na dodávkach ropy a plynu z Ruska, však vrásky na čele enviromentalistov nerobia.

Napríklad odkladaná transformácia rafinérie Slovnaft na spracovanie iných druhov ropy ako tej ruskej by nemala prakticky žiaden negatívny dopad. Rafinérie maďarskej skupiny MOL, ktoré ako jediné v Európskej únii neprešli kľúčovou diverzifikačnou modernizáciou v uplynulých rokoch sa však zatiaľ k možnostiam zmeny spracovania nevyjadrujú jasne.

Čítajte aj: 

Poplatky pre slovenských inovátorov

Štát nevie, aké problémy s dlhmi obyvateľstvo má. Pracuje na profesionalizácii poradenstva

Informačný zmätok na Twittri. Ako Poľsko a Pobaltie zasiahol profesionálny trolling

„Dopad transformácie spracovania ropy v rafinérii Slovnaft bude závisieť od toho, na spracovanie akých energetických zdrojov sa Slovnaft transformuje. Pokiaľ sa rafinéria rozhodne transformovať na spracovávanie inej ropy, na životné prostredie bude mať táto zmena iba minimálny dopad,“ konštatuje rezort životného prostredia.

Ministerstvo v rámci vlády presadzuje transformovanie energetického mixu s výrazným navýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie, napríklad doposiaľ takmer nevyužívanej geotermálnej energie. Jej potenciál na Slovensku je svetovým unikátom. Napriek tomu sa jej využitie pohybuje v jednotkách percent možného potenciálu.

Problematickou otázkou ostáva hlavne odrezanie sa od dodávok ruského plynu. Mnoho krajín Únie v tejto otázke stavilo na budovanie LNG terminálov. Na Slovensku je zvažovaný zatiaľ iba jeden takýto projekt na rieke Dunaj.

„Proces je aktuálne v štádiu určeného rozsahu hodnotenia, v rámci ktorého sa posudzujú riziká, spojené s výstavbou a prevádzkou terminálu vo vzťahu k vodným pomerom, k vodnému toku Dunaja, vrátane cezhraničných vplyvov, povodňové riziká, zdravotné a environmentálne riziká, kumulatívne vplyvy, vplyvy na biotopy a ochranu prírody, ochranu ovzdušia a klímy a v súvislosti s havarijným stavom (napríklad požiar alebo výbuch),“ dodáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope