Poplatky pre slovenských inovátorov. Za patent sa platí nielen medzinárodne, ale aj doma

Ochrana patentu pri unikátnych produktoch, službách, či riešeniach je dnes nevyhnutnosťou. Na Slovensku sa podnikateľ obráti nielen na medzinárodný kontaktný bod, ale aj domáci úrad. Doposiaľ totiž nedošlo k zjednoteniu slovenskej legislatívy vo veci ochrany patentu s medzinárodnými pravidlami.

Ochrana patentu vyžaduje podľa zákona č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu poplatky za viaceré kroky súvisiace s touto ochranou.

Tento zákon je účinný od 1. januára 2009 a doteraz bol trikrát novelizovaný. Zákon upravuje výšku a vyberanie poplatku za udržiavanie platnosti patentu, poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín. Poplatky vymeriava a vyberá Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV“).

Za úkony v konaní o patentovej prihláške sa platia správne poplatky a za udržiavanie platnosti patentu sa platia udržiavacie poplatky. Oboje patria podľa rozpočtovej klasifikácie medzi Administratívne poplatky – ostatné poplatky. Výška poplatkov je uvedená v Sadzobníku udržiavacích poplatkov, ktorý je prílohou zákona. Udržiavacie poplatky za patent a udržiavacie poplatky za európsky patent sa platia od tretieho roku (66 eur) až po 20. rok (663,50 eur). Patent platí dvadsať rokov od podania patentovej prihlášky. Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie na liečivá a výrobky na ochranu rastlín stojí od prvého roku 995,5 eur až po piaty rok 2323,5 eur. Udržiavací poplatok za dodatkové osvedčenie počas predĺženej doby je 829,5 eur. Tieto poplatky sa od vzniku zákona v roku 2009 nemenili.

Udržiavací poplatok sa platí

  • bezhotovostným prevodom z účtu v banke na príslušný účet úradu alebo
  • poukazom poštového platobného styku na príslušný účet úradu.

Príjmy ÚPV z udržiavacích poplatkov za rok 2019 boli vo výške 2,64 mil. eur. Udržiavacie poplatky za európsky patent sa platia Európskemu patentovému úradu. 

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope, text je súčasťou podkladov pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb