Blog

Rada schválila odporúčanie o výmene ukrajinských hrivnových bankoviek za meny EÚ

Výbor stálych predstaviteľov na dnešnom zasadnutí schválil odporúčanie Rady o výmene hrivnových bankoviek za menu členských štátov, ktoré…

Krajiny EÚ dostanú dodatočné predbežné financovanie vo výške 3,5 miliardy EUR na prijímanie utečenco

Rada s cieľom uľahčiť starostlivosť o utečencov z Ukrajiny v dôsledku ruskej agresie prijala legislatívny akt, vďaka ktorému budú môcť…

Rada prijala právne predpisy, ktorými sa má zabezpečiť kontinuita dodávok liekov

Rada prijala smernicu a nariadenie, ktorými sa má zabezpečiť kontinuita dodávok liekov do Severného Írska a Írska, ako aj na Cyprus a Maltu.

Ponuka učebných miest pre odídencov z Ukrajiny

Stredoškolákom z Ukrajiny sú na Slovensku k dispozícii aj učebné miesta v systéme duálneho vzdelávania.

Rada schválila okamžité vyplatenie 3,5 miliardy EUR krajinám EÚ, ktoré prijímajú utečencov

V rámci úsilia EÚ podporiť Ukrajinu po invázii zo strany Ruska dnes veľvyslanci pri EÚ schválili návrh, ktorý členským štátom poskytuje…

Rada prijala posilnený mandát Agentúry pre základné práva

Rada prijala zmenu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva.

Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejnila výročnú správu za rok 2021

Rada pre vysielanie a retransmisiu v roku 2021 zasadala dvadsaťdvakrát, prijala vyše sedemsto osemdesiat uznesení, vydala tristo tridsať…

Rada poverila členské štáty podpísaním medzinárodnej dohody

Rada dnes prijala rozhodnutie, ktorým sa členské štáty poverujú podpísať v záujme EÚ druhý dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o…

Rada rozhodla o pomoci Moldavskej republike vo výške 150 miliónov EUR

EÚ poskytne Moldavskej republike makrofinančnú pomoc vo výške 150 miliónov EUR vo forme úverov a grantov.

Rada schválila predĺženie mobilného roamingu bez dodatočných poplatkov

Po Európskom parlamente dnes aj Rada schválila predĺženie systému roamingu za vnútroštátne ceny do roku 2032.