Blog

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 11. 5. 2022

Na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 Rada rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré zaviedla Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021,…

Fond obnovy: ministri uvítali posúdenie národných plánov Bulharska a Švédska

Ministri hospodárstva a ministri financií dnes uvítali posúdenie národných plánov obnovy a odolnosti Bulharska a Švédska.

Svetový deň slobody tlače, 3. mája 2022: vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie

V čase, keď si pripomíname Svetový deň slobody tlače, riskujú mnohí statoční novinári, kameramani, reportéri, fotografi a blogeri svoje…

Súdny dvor EÚ: vymenovanie deviatich sudcov Všeobecného súdu

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali deviatich sudcov Všeobecného súdu.

Rada sa dohodla na pozícii k európskym zeleným dlhopisom

EÚ prijíma ďalšie opatrenia na vykonávanie svojej stratégie financovania udržateľného rastu a prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo…

Rada schválila odporúčanie o výmene ukrajinských hrivnových bankoviek za meny EÚ

Výbor stálych predstaviteľov na dnešnom zasadnutí schválil odporúčanie Rady o výmene hrivnových bankoviek za menu členských štátov, ktoré…

Krajiny EÚ dostanú dodatočné predbežné financovanie vo výške 3,5 miliardy EUR na prijímanie utečenco

Rada s cieľom uľahčiť starostlivosť o utečencov z Ukrajiny v dôsledku ruskej agresie prijala legislatívny akt, vďaka ktorému budú môcť…

Rada prijala právne predpisy, ktorými sa má zabezpečiť kontinuita dodávok liekov

Rada prijala smernicu a nariadenie, ktorými sa má zabezpečiť kontinuita dodávok liekov do Severného Írska a Írska, ako aj na Cyprus a Maltu.

Ponuka učebných miest pre odídencov z Ukrajiny

Stredoškolákom z Ukrajiny sú na Slovensku k dispozícii aj učebné miesta v systéme duálneho vzdelávania.

Rada schválila okamžité vyplatenie 3,5 miliardy EUR krajinám EÚ, ktoré prijímajú utečencov

V rámci úsilia EÚ podporiť Ukrajinu po invázii zo strany Ruska dnes veľvyslanci pri EÚ schválili návrh, ktorý členským štátom poskytuje…