Výzva k projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 je spustená

Na školský rok 2023/2024 si školy môžu požiadať o finančné prostriedky v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3, a to na pozície pedagogický asistent, člen školského podporného tímu a školský digitálny koordinátor.

Na pozíciu člena školského podporného tímu si vyberajú školy pozície školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd, sociálny pedagóg, sociálny pracovník. Materské školy, v ktorých doteraz pôsobili profesie pomocný vychovávateľ a rodičovský asistent môžu žiadať aj o predĺženie týchto pozícií.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejnil na svojom webe výzvu k projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 pre materské, základné a stredné školy. Prioritou tohto projektu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu +, je pokračovanie v podpore existujúcich pozícií, ktoré sa vytvorili v rámci doteraz realizovaných národných projektov a výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zároveň sú v projekte vyčlenené finančné prostriedky na zapojenie nových škôl a navýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne až o 1 000 pozícií.

„Na výzvu je vyčlenených 125 miliónov eur a ďalších 10 miliónov eur je vyčlenených pre pozíciu školského digitálneho koordinátora. Verím, že v priebehu dvoch až troch nasledujúcich týždňov budú vyhlásené výsledky, aby mohli školy uzatvoriť zmluvy,“ vysvetlil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Podpora z peňazí z Plánu obnovy a odolnosti SR bude najsilnejšia v nadchádzajúcom školskom roku. Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. Financovanie podporných profesií zo štátneho rozpočtu je súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, ktorý bol zavedený novelou školského zákona, ktorú dňa 9. mája 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky. V rámci novely sa plánuje navyšovanie štátom financovaných pozícií od 1. 9. 2024.

Školy sa môžu prihlasovať cez jednoduchý online formulár do piatku 2. júna 2023.

Ďalšie informácie nájdete zverejnené na webe Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.