Stanislava Matějku zvolili za podpredsedu EPRA

Stanislava Matějku, vedúceho analytického odboru Kancelárie Rady pre mediálne služby, zvolili na dva roky za podpredsedu organizácie EPRA (European Platform of Regulatory Authorities), najstaršieho a najväčšieho profesionálneho zoskupenia regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vys

Na 57. zasadnutí EPRA, ktoré sa v týchto dňoch koná v nórskom Osle, mu podporu vyjadrilo viac ako štyridsať zúčastnených krajín.  

„Výsledok voľby vnímam ako ďalšie ocenenie prínosu Rady pre mediálne služby pre európsku regulačnú prax. Vážim si, že slovenský regulátor je v zahraničí dlhodobo vnímaný ako spoľahlivý partner, záruka expertízy a stability,“ zhodnotil S. Matějka, ktorý je už druhým slovenským zástupcom v predsedníctve EPRA. Bývalý dlhoročný riaditeľ Rady pre mediálne služby (predtým riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu) Ľuboš Kukliš zastával od roku 2021 až do ukončenia výkonu funkcie riaditeľa slovenského regulátora v EPRA pozíciu predsedu.

Stanislav Matějka v Rade pre mediálne služby pracuje od roku 2020. Venuje sa medzinárodnej agende, európskym legislatívnym iniciatívam, angažuje sa vo viacerých pracovných skupinách poradného orgánu Európskej komisie ERGA (Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby), najvýznamnejšieho medzinárodného fóra pre regulátorov audiovizuálnych médií. Je popredným odborníkom na problematiku boja proti šíreniu dezinformácií v online priestore, venuje sa téme systematického dohľadu nad obsahom šíreným na online platformách a problému radikalizácie a terorizmu v online priestore.

Popri S. Matějkovi zvolili členovia EPRA do jej predsedníctva aj dvoch ďalších podpredsedov - Stephanie Comey z írskeho regulačného orgánu a Valentina Alexandru Jucana z rumunskej regulačnej autority; pozíciu potvrdila aj doterajšia podpredsedníčka Maria Donde z britského Ofcomu. Za predsedníčku EPRA bola zvolená Mari Velsand, ktorá reprezentuje nórskeho mediálneho regulátora.