Blog

Vymenovanie novej generálnej riaditeľky na Generálnom sekretariáte Rady

Rada 25. novembra 2022 vymenovala Agnieszku Bartolovú za novú generálnu riaditeľku pre komunikáciu a informácie (COMM).

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby uložila jednu nefinančnú sankciu, nepridelila žiadnu licenciu ani autorizáciu vysielania…

Politika súdržnosti: Rada schválila závery, v ktorých zhodnotila vykonávanie

Rada schválila závery o politike súdržnosti, v ktorých sa všeobecne posudzuje jej úloha pri podpore regionálneho rozvoja v EÚ. Takisto sa v…

Rada schválila rozpočet EÚ na rok 2023

Rada schválila spoločný návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2023, na ktorom sa dohodla na rokovaniach s Európskym parlamentom 14. novembra.

Rada sa dohodla na rokovacej pozícii k pravidlám boja proti hospodárskemu nátlaku

Členské štáty sa dnes dohodli na svojej rokovacej pozícii (mandáte) k nariadeniu o ochrane Únie a jej členských štátov pred hospodárskym…

Nežná revolúcia otvorila dvere slobode a demokracii. Bratislavskí študenti vyšli do ulíc už 16. nove

Pri príležitosti 33. výročia Nežnej revolúcie sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký dnes stretne s bývalými študentmi…

Ľuboš Kukliš sa vzdal funkcie riaditeľa Kancelárie Rady

Ku dňu 10. novembra 2022 požiadal Ľuboš Kukliš členov Rady o mediálne služby o uvoľnenie z funkcie riaditeľa Rady pre mediálne služby.

Šiestykrát udelili Cenu Dionýza Ilkoviča – ocenenie pre učiteľov, ktorí vychovávajú slovenskú vedeck

Víťazkou šiesteho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, kde vyučuje biológiu.

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 9. 11. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného

Rada sa dohodla na pozícii k implementácii reforiem Bazilej III

EÚ sa chystá zvýšiť odolnosť bánk pôsobiacich v Únii a posilniť dohľad nad nimi a riadenie rizík dokončením implementácie globálne…