Rada schválila 454,8 milióna EUR na pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof pre Rumunsko, Taliansk

Rada súhlasila s návrhom Komisie poskytnúť Rumunsku a Taliansku pomoc na zmiernenie následkov katastrof v celkovej výške 454,8 milióna EUR na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v roku 2022 a Turecku v súvislosti so zemetraseniami vo februári 2023.

Pomoc bude pochádzať z rozpočtu EÚ na rok 2023.

V praxi to znamená, že EÚ prevedie finančné prostriedky z rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc vo svojom rozpočte na rok 2023 do tzv. operačného rozpočtového riadku Fondu solidarity EÚ, z ktorého ich možno vyplatiť krajinám, ktoré požiadali o finančnú pomoc z tohto fondu po tom, ako ich postihli prírodné katastrofy.

Účelom fondu solidarity EÚ je poskytovať finančnú pomoc v prípade závažnej katastrofy v niektorom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým prebiehajú rokovania o pristúpení k EÚ.

Pomoc sa rozdelí takto:

  • 33,9 milióna EUR na pomoc Rumunsku v nadväznosti na vážne a rozsiahle sucho s tromi hlavnými vrcholmi na konci marca, v polovici apríla a napokon na prelome júla a augusta 2022
  • 20,9 milióna EUR na pomoc Taliansku v nadväznosti na intenzívne zrážky vedúce k riečnym a prívalovým povodniam, ktoré postihli regióny stredného Talianska v septembri 2022
  • 400 miliónov EUR na pomoc Turecku v nadväznosti na veľké zemetrasenia, ktoré postihli južné Turecko v regióne Kahramanmaraș a v regióne Hatay vo februári 2023