Nová kultúra iba sloganom. Ani Drucker nekomunikuje

Minister školstva Tomáš Drucker napriek prísľubu neodpovedá na otázky Biztweetu. Otázky však využil v marketingu.

Biztweet pripravoval rozhovor s ministrom školstva Tomášom Druckerom. Je ťažké vybrať v súčasnom zložení Ficovej vlády ministrov, pri ktorých je možné dúfať vo vecnú diskusiu. Jedným z nich je Drucker, a preto sme sa chceli rozprávať hlavne o odborných a pre Slovensko mimoriadne významných otázkach školstva. 

7.januára 2024 sme ministerstvo školstva oslovili so žiadosťou o rozhovor. 8.1. sme po pozitívnej reakcii tlačového odboru poslali otázky. Bez deadlineu, slušne a s vedomím jeho pracovnej vyťaženosti. 

Od danej doby sa nám ministerstvo školstva neozvalo a neodpovedá na opakované pripomenutia 16.1., 30.1 a 1.2.. 

Napriek tomu však naďalej posiela tlačové správy, ktoré sme doposiaľ bezvýhradne zverejňovali na blogu. 

Otázky, ktoré sme v rozhovore položili boli odborné, až na výnimku na konci rozhovoru. Minister dostal možnosť na otázky neodpovedať, len pod podmienkou toho, že ak neodpovie, uvedieme to. 

Čítajte aj: 

Analýza neriadenej strely. Je Trump pre Európu hrozbou?

Vojna na Ukrajine je kľúčovou spoločenskou témou

Hoax o mobilizácii je ruským prieskumom verejnej mienky na Slovensku

V nasledujúcich dňoch minister Drucker poskytol niekoľko rozhovorov ďalším médiám, kde intenzívne komunikoval témy aj slovné spojenia z našich otázok. Nikdy predtým ich pritom nepoužíval a témy nekomunikoval, čo v nás vzbudzuje dojem, že otázky portálov ako je Biztweet slúžia pre budovanie agendy tlačového odboru školstva. 

Otázky zaslané ministrovi Druckerovi 8.1.:

 • Odborná verejnosť sa vyjadruje pochvalne pre Váš prístup kontinuity, kedy nevymieňate personálne obsadenie na kľúčových pozíciách v ministerstve. Pokračujete aj v spĺňaní reformných míľnikov, ktoré sú potrebné pre uvoľnenie platieb z Plánu obnovy Európskej únie. Aké sú však Vaše vlastné plány, čo sú kľúčové reformy, ktoré doposiaľ neboli pripravené a do ich prípravy sa púšťa vaše vedenie? 
 • Čo by ste chceli vidieť ako vašu vlajkovú loď pôsobenia v čele ministerstve školstva? 
 • V oblasti zmeny spôsobu vzdelávania pribúdajú školy, ktoré učia takzvane po novom. Aký podiel škôl by ste chceli do tohto projektu zapojiť počas Vašeho mandátu, v prípade, že by šlo o plné 4-ročné obdobie? 
 • Po tlaku Európskej únie sa rozbehli taktiež projekty v oblasti celoživotného vzdelávania. Stále však v medzinárodnom porovnaní Slovensko v tomto smere zaostáva. Ako by chcel rezort zrejme v medzirezortnom, ale aj privátne - štátnom zmysle rozvíjať tieto projekty? Aké merateľné ciele ste si v oblasti celoživotného vzdelávania stanovili? 
 • Tlak priemyslu smeruje jednoznačne k zvýšeniu počtu absolventov v technických smeroch a prírodných vedách. Aká je v tomto úloha ministerstva školstva?
 • Je podľa Vás správny apel na transformáciu vzdelávania, ktorá môže demotivovať mládež s talentom na spoločenské vedy, aby nastupovali na vysoké školy s týmto zameraním? 
 • Zvažujete posilnenie odborného stredného školstva, prípadne bakalárskeho stupňa vzdelania tak, aby bolo viac akceptované pre nástup do profesijného života? V súčasnosti sa priemysel, ale aj štátna správa sťažujú na často zbytočné zdržiavanie nástupu absolventov do praxe pre nutnosť dokončenia II.stupňa vysokej školy. Často ide jednoducho o znalosť, certifikát, či oprávnenie, ktoré získa až absolvent oboch stupňov vysokej školy. 
 • Vo vyspelejších krajinách je bežné orientovať individuálne vzdelávanie podľa talentu žiaka či študenta. Plánujete taktiež zmeny v oblasti kariérneho mentorstva a poradenstva žiakov a študentov?
 • Problémom slovenskej spoločnosti je aj slabšia finančná gramotnosť mládeže. Plánuje štát posilňovať v osnovách aj prípadné základy práce s personálnymi, či rodinnými financiami? Je možné už mládež informovať aj o možnostiach investičnej správy ich budúcich financií? 
 • Ako mládež informovať o otázkach penzijného systému? Je možné mládež informovať o tom ako funguje sociálne zabezpečenie a upozorňovať ich na udržateľnosť plánovania ich budúcich financií pre neskorší vek?
 • Nielen po tragickom útoku na pražskej univerzite, ale aj po predošlých bezpečnostných incidentoch na slovenských školách, či tých, ktoré boli páchané útočníkmi v študentskom veku je na mieste otázka bezpečnosti slovenských školských zariadení. Ministerstvo vnútra prisľúbilo zvýšenú ochranu takzvaných mäkkých cieľov. Aké ďalšie kroky budete od kolegov vo vláde žiadať? 
 • V minulosti bola zvažovaná možnosť školení v školských zariadeniach o tom, ako sa má študent, ale aj personál zachovať v prípade teroristického útoku. Po nevyčlenení financií sa však projekt nerealizoval. Zvažujete zmenu? Ak áno, o aký rozsah projektu by šlo, a ktorých typov zariadení by sa týkal?
 • Zvažuje sa aj bezpečnostné posilnenie v rámci personálu školských zariadení?
 • Samostatnou témou je duševné zdravie populácie, obzvlášť mládeže, ale aj školského personálu. Plánuje rezort školstva nábor nových expertov na duševné zdravie, ktorí by mohli byť zdieľaní viacerými zariadeniami? Ak áno o aké počty ide?
 • Keďže je problémom už samotný počet dostupných detských psychológov a psychiatrov, zvažuje sa motivácia pre zvýšenie počtu týchto absolventov na vysokých školách?
 • Jednou z možností by mohlo byť aj odborné preškolenie školského personálu pre oblasť práce s duševným zdravím mládeže. Zvažujete aj takéto “akreditačné” školenie personálu, ktoré by vypnilo medzeru v počte odborného personálu aj bez “diplomovaných” odborníkov? 
 • Ako chce ministerstvo pod Vašim vedením bojovať s mediálnou gramotnosťou a percepciou mládeže k informáciám?   
 • Ako hľadíte na kroky ďalších rezortov, ktoré rušia orgány a projekty zamerané na boj proti dezinformáciám a extrémizmu?  Môže absenciu týchto štruktúr rezort školstva suplovať? 
 • Niekoľko ministrov a členov vlády, ktorej Ste súčasťou opakovane verejne šíri dezinformácie a myšlienky noosféry, transhumanizmu, longtermizmu, či dokonca protofašizmu. Ako sa Vám vládne s ľuďmi, ktorí hovoria o očiste ľudstva, historickej úlohe Ruska v oblasti očisty ľudstva, či o tom, že za všetkým čo sa deje stojí úzká skupina sionistických okultistov? Apelujete na kolegov aspoň verbálne, aby sa takýchto verejných vyjadrení zdržiavali? 
 • Boli ste Vy a a štruktúry Dobrej voľby v rámci strany Hlas za spoluprácu s Progresívnym Slovenskom, KDH a SaS, alebo ste sa priklonili k formovaniu vlády som Smerom a SNS?
 • Ste pomerne populárny politik a vzhľadom k výsledku strany SNS je zrejmé, že ak by strana Hlas nedisponovala preferenciami Vás osobne a ďalších predstaviteľov Dobrej voľby, súčasná vláda by nemala dostatok mandátov na jej vznik. Bolo rozhodnutie spojiť sa s Hlasom z tohto hľadiska dobrou voľbou pre Slovensko? 

Tento blog nie je o egu Biztweetu, ale sklamaní autora z vystupovania Tomáša Druckera. Ten v nás vzbudzuje dojem, komunikáciou i politickým výkonom, že sa venuje hlavne svojmu image odborníka. Ten komunikuje a buduje, ale obsahové napĺňanie tejto schránky je otázne. Protirečí si svojimi politickými krokmi i prístupom k verejnosti a komunikácii. Do strany Hlas tak prináša teplú vodu, peknú formu, s chýbajúcim obsahom. 

V minulosti nám napríklad poskytol rozhovor ako šéf Slovenskej pošty: Šéf pošty pre biztweet: Nemôžem brať to, že sa firma riadi zospodu

Následne sme však kritizovali jeho politické angažmá a oportunistické fiasko, keď skúšal po vražde nášho kamaráta Jána Kuciaka prevziať pozíciu ministra vnútra. Muž pre všetko vtedy pochopil, s kým má tu česť. Napriek tomu sa k danej partii vracia. 

Druckerova demisia ukazuje na skutočných pánov Slovenska

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope alebo darom na Číslo účtu:1027300577/5500 IBAN: CZ1455000000001027300577 BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Independence sleduje formy negatívnych vplyvov, kľúčové postavy a financie, ktoré za týmto dianím stoja.

Ak chcete podporiť projekty Independence, môžete sa stať patrónom platformy klikom na tento link, alebo tak urobiť darom na Číslo účtu:1027300577/5500 IBAN: CZ1455000000001027300577 BIC/SWIFT: RZBCCZPP