Blog

Vyhlásenie členov Európskej rady o situácii na Blízkom východe

Členovia Európskej rady dnes prijali vyhlásenie, v ktorom sa stanovuje spoločná pozícia EÚ k vývoju situácie na Blízkom východe.

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 11. 10. 2023

Na zasadnutí Rada pre mediálne služby vyhlásila výberové konanie na šestnásť voľných rozhlasových frekvencií, začala jedno správne konanie…

Rada pre mediálne služby vyhlásila výberové konanie, voľných je šestnásť rozhlasových frekvencií

Rada pre mediálne služby na svojom dnešnom zasadnutí vyhlásila výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre…

Granadské vyhlásenie

My, vedúci predstavitelia Európskej únie, sme sa stretli v Granade, aby sme si pripomenuli začiatok procesu vymedzenia všeobecného…

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií má efekt: platformy pristupujú k demonetizácii šírenia

Veľmi veľké online platformy, ktoré sú signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, teda najvýznamnejšie platformy na šírenie…

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 27. 9. 2023

Na zasadnutí Rada pre mediálne služby pridelila sedemnásť autorizácií poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Rada…

Minister školstva vyzýva študentov: Príďte voliť

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora sa na Obchodnej akadémii Dudova v Bratislave stretol so študentami, zástupcami…

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV VYZÝVA LEKÁROV, PACIENTOV A PACIENTSKÉ ORGANIZÁCIE, ABY PODALI PODNET

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v súčinnosti so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva preskúmal v roku 2022 podnet,…

Školy sa môžu prihlásiť do výzvy na rozvojové projekty na podporu kritického myslenia a predchádzani

Podpora mediálnej gramotnosti, rozvoj kritického myslenia, zamedzenie šírenia dezinformácií v škole, zvyšovanie odolnosti členov školskej…

D. Bútora: Najväčšia výzva pre vysoké školstvo je vybudovanie dôvery

Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2023/2024 navštívil minister školstva Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.