Blog

Nové Mestské divadlo Košice: „Naším cieľom je poskytnúť divákom nové a osviežujúce divadelné zážitky

V metropole východu vzniklo nové divadlo, ktoré ponúka oživenie kultúrnej scény východného Slovenska.

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o vydaní autorizácie televízneho vysielania, pridelila štyri autorizácie…

Minister školstva D. Bútora ocenil najlepších absolventov vzdelávacích programov Junior Achievement

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora prijal zástupcov JA Slovensko, žiakov, ktorí v uplynulom školskom roku vynikali…

Spomíname si na obete holokaustu

9. septembra si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý je na Slovensku pamätným dňom.

Minister školstva Daniel Bútora ocenil podnikateľské zámery víťazov Slovak University Startup Cup

Platforma, ktorá slúži na vytváranie a vyhľadávanie voľnočasových offline aktivít, konštrukcia bezpilotného vetroňa so schopnosťou…

DRŽAŤ OSOBU V NEMOCNICI BEZ ROZHODNUTIA SÚDU NEMÁ OPORU V ÚSTAVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský včera doručil poslankyniam a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky list, ktorý sa dotýka…

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV APELUJE NA POLITICKÉ STRANY A HNUTIA V PREDVOLEBNEJ KAMPANI

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský rešpektujúc skutočnosť, že nevykonáva právomoc nad činnosťou politických strán a hnutí, apeluje,…

Deti z Ukrajiny stále neovládajú slovenčinu, ukázala ďalšia inšpekcia

Štátna školská inšpekcia vo februári a apríli tohto roka opakovane vykonala inšpekciu zameranú na začleňovanie žiakov a žiačok z Ukrajiny…

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 30. 8. 2023

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o vydaní autorizácií televízneho vysielania, jednému vysielateľovi na jeho…

V školských zariadeniach poradenstva a prevencie boli opätovne zistené nedostatky

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2022/2023 realizovala tematickú inšpekciu v centrách poradenstva a prevencie a v špecializovaných…