Blog

ŠŠI: Naďalej pretrváva kumulovanie nedostatkov pri externých maturitách

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) aj v tomto školskom roku sledovala dodržiavanie pokynov MATURITA 2024 (Pokyny), ktoré vydal Národný inštitút…

Mediálni regulátori z 50 krajín sveta ukončili zasadnutie, diskutovali o mediálnej gramotnosti

V Holandskom Rotterdame sa v týchto chvíľach končí 59. zasadnutie EPRA (European Platform of Regulatory Authorities), Európskej platformy…

Spoločná kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu: Na vašej voľbe záleží

Rada pre mediálne služby sa ako člen Európskej skupiny regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA)* aktívne podieľala na…

Vyjadrenie autorstva projektu Lúka

Týmto sa chceme verejne ohradiť voči vulgárnym a lživým vyjadreniam v súvislosti s naším projektom Lúka (autorka Monika Kubinská) a Nebeské…

Kultúrne organizácie sa obracajú na prezidentku so žiadosťou o vetovanie novely zákona o FPU

Platforma Otvorená Kultúra!, občianske združenie Anténa – sieť pre nezávislú kultúru a ďalších deväť strešných organizácií zastupujúcich…

Rada prijala nové pravidlá pre látky ľudského pôvodu

Rada prijala nové pravidlá zamerané na zlepšenie bezpečnosti a kvality krvi, tkanív a buniek používaných v zdravotnej starostlivosti a na…

Z jedenástich voľných frekvencií prejavili uchádzači záujem o deväť, Rada bude rozhodovať v júni

V aktuálnom výberovom konaní na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie, ktoré Rada pre mediálne služby…

ŠŠI: Pätina kontrolovaných ZUŠ nie je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení SR

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) realizovala v aktuálnom školskom roku 27 tematických inšpekcií na základných umeleckých školách (ZUŠ) s…

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV UPOZORŇUJE ŽIADATEĽOV O PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK NA MOŽNOSŤ VZNIKU DLHU

Na verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského sa obrátila podávateľka, ktorá žiadala o preverenie situácie žiadateľov o predčasný…

Prístup verejnosti k dokumentom Rady: správa za rok 2023

Rada schválila svoju správu o prístupe verejnosti k dokumentom za rok 2023.