SEPS pripravuje pre slovenské firmy možnosť uplatniť sa na európskom trhu s regulačnou elektrinou

SEPS sa aktívne pripravuje na pripojenie k medzinárodným platformám MARI a PICASSO. Informácie o fungovaní oboch platforiem ako aj o procese otvorenia trhu s regulačnými službami a nastavení podmienok v uplynulých dňoch zdieľala s poskytovateľmi podporných služieb (PpS), certifikačnými autoritami a zástupcami OKTE a ÚRSO.

Slovensko sa pripojením k platformám MARI a PICASSO  prepojí s európskymi trhmi s regulačnou elektrinou. Tento krok umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ (účasť je povinná pre všetky krajiny EÚ). Obe tieto platformy tak v rámci trhu prinesú obchodníkom príležitosť poskytovať regulačný výkon aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb . Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu prinesie nových hráčov a spoločnosť tak získa možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu regulačnú energiu.

„Hoci nás ešte čaká veľa práce, ide už o finalizovanie obchodnej logiky pre zadávanie ponúk na regulačnú elektrinu, ich zoradenie do lokálneho cenového rebríčka, ich zúčtovanie ale aj vyhodnotenie kvality poskytnutej služby. Očakávame, že tieto úlohy budú pripravené do leta tohto roka tak, aby sme vedeli informovať trh a mali pripravené postupy na verejnú konzultáciu a pripomienkovanie s účastníkmi trhu,“ približuje Silvia Čuntalová, vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu. 

Príprava na vstup do platforiem MARI a PICASSO predstavuje dôležitý krok k prepojeniu európskych trhov s regulačnou elektrinou. Vďaka dnešnému stretnutiu je Slovensko opäť o krok bližšie k ich úspešnej implementácii, ktorá má byť na základe nariadenia EÚ zrealizovaná najneskôr do 24.7.2024.  

Čo sú platformy MARI a PICASSO?

MARI (Manually Activated Reserves Initiative) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR).

PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR).