Pre inovátorov. Čo musí spĺňať technická norma?

Nemárnite čas zdĺhavým hľadaním nových postupov výroby, či skvalitňovaním materiálu vo výrobnom procese, keď tieto vylepšenia existujú v hotových návodoch partnerov z nášho sektora. Technické normy majú zjednodušiť život podnikateľa, ochrániť spotrebiteľa, zvyšovať profit, pridanú hodnotu a transferovať know - how vedúce k skvalitneniu produktov a služieb. Čo sú základné kritéria, ktoré musí norma spĺňať?

Technická norma je dokument určený na dobrovoľné používanie, nie je záväzný ako všeobecne záväzný právny predpis, pričom predstavuje podrobný dokument, ktorý určuje požiadavky na kvalitu a bezpečnosť, dôležité parametre či vlastnosti materiálu, výrobku, súčasti alebo pracovného postupu. 

Každá technická norma musí dodržiavať niekoľko základných požiadaviek, na ktoré musia tvorcovia, ktorých prácu identifikuje ďalší text Biztweetu, myslieť už pri tvorbe normy.

Požiadavka neutrality a stability

Normy majú byť vo všeobecnosti zamerané na výkonnostné charakteristiky, opisné a konštrukčné majú byť druhoradé.

Čítajte aj: 

Všetko čo bolo pozitívne urobili v prvej polovici mandátu

Po okupantoch ostalo na Slovensku 27 enviromentálnych záťaží

Informačný zmätok na Twittri

Normy nesmú narúšať trh ani obmedzovať možnosti subjektov, ktoré ich implementujú do svojich systémov. Mali by naopak rozvíjať hospodársku súťaž a na nich založené inovácie.

Obsahy noriem sú založené na najnovších poznatkoch v oblasti vedecko-technického vývoja. Keď sa však premietajú do tvorby noriem, musia byť aj overené praxou.

Kvalitatívne ukazovatele

Technické normy musia byť dostatočne kvalitné a podrobne rozpísané tak, aby umožňovali vývoj rôznych konkurenčných implementácií interoperabilných produktov a služieb. Ide teda o dokumenty, ktoré je možné po aplikácii ďalej rozvíjať, či kombinovať s inými inovatívnymi postupmi. Nesmú byť výhradne orientované na jednu jedinú možnosť implementácie a použitia.

Normy môžu zrušiť alebo pozmeniť ba organizácie nato určené. Sú národne aj medzinárodne uznávané.

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb