Pri Rožňave chcú rozšíriť ťažbu v starej bani

V priestoroch bývalej rožňavskej bane chce firma Gemer – Orr rozšíriť ťažbu o novú lokalitu.

Tá – Strieborná žila - má nadviazať na aktuálne dobývané územia a zastiť ťažbu magnezitu a ďalších kovových rúd na roky 2020-2040.

"Dobývací priestor Rožňava III. bol určený na dobývanie výhradného ložiska komplexných rúd (Fe, Cu, Ag). Strieborná žila a leží v tom istom katastrálnom území. Výhradné ložisko nerastnej suroviny je sprístupnené spoločným povrchovým a bansko– otvárkovým systémom úpadnice a jamy Mária I a jamy Slepá Mária," popisuje lokalitu záujemca o ťažbu.

Pri rozšírenej ťažbe bude firma využívať doposiaľ vytvorenú infraštruktúru a technické bezpečnostné prvky. Práve na ich zdokonalenie a vhodné používanie apeluje Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Rožňava. Ten síce nemá voči projektu námietky a neposudzuje ho v rámci EIA, ale vyjadril pár odporučení týkajúcich sa aktualizácie enviromentálnych prvkov.

Navrhovaná činnosť je pokračovaním banskej činnosti povolenej Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi, ktorá bola schválená 24.4.2014.

Čítajte aj:

Emisné povolenky lámu cenové rekordy. Prečo a na čo slúžia?

Partia okolo Šoltýsa predstavila projekt spaľovne odpadu

Štátny podnik bude čistiť dno Dunaja

Zmena navrhovanej činnosti podlieha oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z dôvodu zmeny parametrov projektu, a to zmenou umiestnenia úpravarenského závodu z lokality od odkaliska Rožňava I. do areálu bane Mária k ústiu dopravného prekopu a zmeny celkového ročného objemu ťažby a spracovania z 96 tisíc ton za rok na 80 tisíc ton ročne.

Spoločnosť Gemer – Orr podľa posledných údajov v roku 2017 utržila 151477 eur. Je ovládaná firmou Pegson, ktorej konečným užívateľom výhod je Svetlana Vargová.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope