Emisné povolenky lámu cenové rekordy. Prečo a na čo slúžia?

Energetické spoločnosti a firmy s priemyselnou výrobou sa často sťažujú taktiež na európsky systém obchodovania s emisnými povolenkami. Tie Európska komisia zaviedla v minulosti, aby mala prehľad o emisnej produkcii na území Európskej únie. Hlavným zámerom obchodovania s povolenkami bolo vytvoriť nástroj, ktorým by mohla politická zložka únie ovplyvňovať charakter európskeho priemyslu.

Pre priemyselné podniky je však problémom umelé zvyšovanie cien emisných povoleniek, ktoré musia pri produkcii skleníkových plynov nakupovať.

Systém dlhé roky nefungoval tak, ako sa pôvodne zamýšľalo. Ich cena preto od roku 2018 stúpla na viac než päťnásobok. Ako motivátor k ekologickým inováciam to iste funguje, na druhej strane niektoré z podnikov nestíhajú flexibilne reagovať a preto obmedzujú produkciu. Ekologické investície naviac často uberajú rozpočet na iné plánované projekty.

Na poplach bijú aj energetici. Veľkoobchodná cena elektriny na svetových trhoch posledné mesiace rastie. Tempo sa zrýchlilo hlavne po opatrení, ktorým Komisia nákup emisných povoleniek umelo zdražila v roku 2019. Odvtedy platí takzvaná rezerva trhovej stability. Opatrenie Market Stability Reserve1 výrazne znížilo objem povoleniek v obehu. Ide o reakciu na vývoj z posledných rokov.

Od roku 2009 sa totiž hlavne vplyvom hospodárskej krízy, ktorá znížila priemyselnú produkciu, vytváral prebytok emisných kvót. Európska komisia to rieši prostredníctvom krátkodobých a dlhodobých opatrení.

Z krátkodobého hľadiska môže prebytok narúšať riadne fungovanie trhu s uhlíkom. Z dlhodobého hľadiska by to mohlo ovplyvniť schopnosť systému nákladovo efektívne plniť náročnejšie ciele v oblasti znižovania emisií.

Prebytok emisných povoleniek predstavoval v roku 2013 približne 2,1 miliardy kvót. V roku 2015 sa v dôsledku spätného zaťaženia (opatrenie backloading2) znížil na približne 1,78 miliardy. Bez backloadingu by bol prebytok na konci roku 2015 takmer o 40 percent vyšší.

Čítajte aj:

Partia okolo Šoltýsa predstavila projekt spaľovne odpadu

Štátny podnik bude čistiť dno Dunaja

Európska komisia Slovensku vyčíta slabú ochranu prírody

Market Stability Reserve je krátkodobé opatrenie, ktorým Komisia odložila dražbu 900 miliónov kvót v rokoch 2019-2020. Opatrenie má zlepšiť odolnosť systému voči veľkým otrasom priemyselnej produkcie.

Nepridelené kvóty sa tiež prevedú do rezervy. Presná suma bude známa až v roku 2020. Analytici trhu však odhadujú, že približne 550 až 700 miliónov kvót by mohlo do roku 2020 zostať nepridelených

V rokoch 2019 - 2323 sa percentuálny podiel z celkového počtu emisných kvót v obehu, ktorý určuje počet emisných kvót zaradených do rezervy v prípade prekročenia prahovej hodnoty 833 miliónov kvót, dočasne zdvojnásobí z 12 percent na 24 percent.

Okrem toho od roku 2023 už nebudú platiť kvóty držané v rezerve. Úsilie o riešenie nerovnováhy na trhu podporuje aj rýchlejšie zníženie ročného emisného stropu dohodnutého v rámci revízie systému emisných povoleniek. Celkový počet emisných kvót sa bude od roku 2021 medziročne znižovať o 2,2 percenta v porovnaní s 1,74 percenta v období rokov 2013 - 2020.

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb