Štátny podnik bude čistiť dno Dunaja

V rámci projektu Danube Rehabilitation Measures chystá štátny podnik Vodohospodárska výstavba čistenie dna zdrže Hrušov.

Vodná nádrž Hrušov je súčasťou komplexu vodných diel Gabčíkovo. „Účelom hodnotenej činnosti je rehabilitácia plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty a zdrže Hrušov, ktorá je zanášaná sedimentmi v dôsledku prirodzeného javu, či spomalením toku priečnymi prekážkami, ako aj nárazového javu v čase mimoriadnych povodňových udalostí s cieľom zvýšenia efektivity, spoľahlivosti a teda i konkurencieschopnosti vodnej dopravy v oblasti zdrže Hrušov v rámci Dunajskej vodnej cesty, ako aj zlepšenia prietokových pomerov a plavebných podmienok,“ uvádza v projektovej dokumentácii spoločnosť Vodohospodárska výstavba.

Projekt z veľkej časti financuje Európska únia. Práve tá totiž vyžaduje zvýšené nároky na splavnosť Dunaja v rámci strategického projektu medzinárodnej lodnej dopravy TEN-T. Štúdiu rehabilitačných opatrení v rámci projektu „Danube Rehabilitation Measures“ pripravila spoločnosť Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha.

Vodný tok Dunaj je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T, ktorá vyžaduje spoľahlivosť a plynulosť vodnej dopravy, ako ekonomicky a ekologicky významného druhu prepravy. Práve ekonomicky i ekologicky výhodná vodná doprava na Dunaji závisí predovšetkým od stabilných podmienok plavebnej dráhy.

Čítajte aj:

Európska komisia Slovensku vyčíta slabú ochranu prírody

Ako dýchať v Európe. Brusel žiada viac energetickej inovatívnosti

Minister požehnal kritizovaný projekt na Horehroní

V zdrži Hrušov vodného diela Gabčíkovo je plavba zabezpečená tak, že ku vtoku do prívodného kanála vedie plavebná kyneta - prehĺbená časť dna koryta rieky. V zdrži a v kynete je vybudovaná signalizácia k vyznačeniu vjazdu z koryta Dunaja do plavebnej kynety a vyčkávacieho priestoru lodí, pričom je vybudovaných 10 pevných plavebných znakov vybavených radarovým odrážačom a nočnou svetelnou signalizáciou. Signalizáciu pre plavbu zabezpečujú a plavebnú dráhu vyznačujú aj plávajúce signálne znaky, bóje, plavebné znaky.

„Už v čase prípravy vodného diela bolo zrejmé, že postupom času, počas prevádzky vodného diela Gabčíkovo bude dochádzať k zanášaniu dna zdrže Hrušov. K zvýšeniu sedimentácie a zmeny morfológie dna v mieste zdrže Hrušov došlo najmä po povodniach v rokoch 2009 a 2013. Po povodni v roku 2009 sa zaznamenali výrazné zmeny v morfológii dna zdrže, pričom v dolnej časti zdrže Hrušov došlo k nánosom sedimentov o hrúbke až 2 metre. V roku 2013 počas povodne došlo v dolnej časti zdrže Hrušov k uloženiu až zhruba 1,91 milióna metrov kubických. Dôsledkom sedimentácie a kolmatácie dna zdrže Hrušov je problematické zabezpečovanie požadovanej plavebnej hĺbky pri minimálnej prevádzkovej hladine,“ vysvetľuje nutnosť realizácie projektu dokumentácia.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope