Ako dýchať v Európe. Brusel žiada viac energetickej inovatívnosti

Európska komisia predstavila nový energetický plán pre najbližšiu dekádu. Ekologické opatrenia dávajú možnosť rozvíjať vysoko technologické odvetvia.

Ste za transformáciu slovenskej energetiky na výraznejšie zapojenie obnoviteľných zdrojov?

Energia je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Od ranného rozsvietenia svetiel až po večernú cestu z práce domov, od vykurovania našich domovov až po prevádzky nemocníc a ďalšej nevyhnutnej infraštruktúry. Najvýznamnejšia spotreba drahocennej komodity sa však týka priemyslu. Stúpa spotreba tovarov, a preto aj spotreba energie, nutnej pre ich výrobu.

Európska únia si predsavzala, že bude lídrom v inovatívnej energetike. Narastajúcu energetickú spotrebu chce pokryť zdravou zelenou bezúhlikovou produkciou. Vyžaduje to nutné investície a podnikové inovácie.

Podľa odborníkov dáva regulácia príležitosť inováciam a technologickým novinkám, ktoré napokon prinesú aj úspory.

Inovácie vyvolané tlakom

Ako príklad sa uvádza aféra Dieselgate. Emisné limity pre spaľovacie motory sú tak nízke, že výrobcovia musia do motoru vstrekovať močovinu, ktorá znižuje produkciu emisných splodín. Výsledkom je tak inovácia a zlepšenie ekonomických vlastností vozidla.

Európska komisia prijala dlhodobú stratégiu na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2050 v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej dohody. Zároveň však musí reagovať na rastúci priemyselný dopyt po energii. Problémom je nielen vplyv fosílnych palív na životné prostredie, ale aj ich rastúca cena, ktorá znižuje európsku konkurencieschopnosť.

Miliardy eur

Výdavky na dovoz fosílnych palív predstavovali podľa údajov Eurostatu v roku 2017 266 miliárd eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 26 percent. Hlavnou príčinou tohto nárastu je rastúca cena ropy, pričom z celkových výdavkov na dovoz v roku 2017 predstavovala ropa 68 percent, plyn 28 percent a čierne uhlie 4 percentá. Energetiku preto treba transformovať tak, aby si Únia vystačila s vlastnými zdrojmi.

Európska komisia sa zaviazala do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 percent a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie aspoň na 27 percent.

Čítajte aj:

Minister požehnal kritizovaný projekt na Horehroní

Krvavé ruky a hladné bruchá. Viete čo nakupujete?

V Šenkviciach vznikne robotizovaná farma

Transformácia Európy na vysoko energeticky účinné a nízkouhlíkové hospodárstvo podľa Komisie podporí ekonomiku, vytvorí nové pracovné miesta a posilní konkurencieschopnosť Európy.

Mohutné investície smerujú napríklad do technológie na zachytávanie oxidu uhličitého z elektrární a ďalších priemyselných zariadení a jeho skladovanie v zemi.

Nedostatky regiónu

Stredná Európa podľa aktuálnej správy Bruselu v oblasti energetiky a klimatickej zmeny smeruje k dosiahnutiu cieľa pre zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020, v ďalších dvoch cieľoch týkajúcich sa zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej efektívnosti však máme nedostatky.

Hospodárstvo vykazuje nadpriemerne vysokú energetickú náročnosť a zlepšenie tohto ukazovateľa bude vyžadovať významné investície. Do konca roka majú úrady pripraviť prehľad o investíciách v oblasti obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a bezpečnosti dodávok.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope