Štátnych zamestnancov pribudlo. Vo verejnej správe pracuje 256600 ľudí

Do radov verejnej správy v roku 2018 pribudlo viac ako 30 tisíc zamestnancov.

Aktuálne pracuje v celej verejnej správe zhruba 256600 pracovníkov. „Patria sem štátni zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere (38600) a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme (218000) vrátane pedagogických zamestnancov, ktorých je približne 73000,“ uvádza pre Biztweet tlačový odbor Úradu vlády Slovenskej republiky.

Ide tak o ďalší nárast počtu štátnych zamestnancov. Vlani evidovala verejná správa 224525 zamestnancov. Ešte v roku 2014 pritom pre štát pracovalo iba 173763 ľudí. Posledných 5 rokov teda prináša výrazné nábory.

Počty pracovníkov v jednotlivých rezortoch možno vydedukovať z vládneho dokumentu na tomto linku

Úrad vlády nedisponuje konkrétnymi údajmi o počtoch štátnych zamestnancov na jednotlivých ministerstvách. Podľa útvaru Hodnoty za peniaze však je v štruktúrach verejnej správy možné identifikovať značné nedostatky.

Čítajte aj:

Zákonná úprava má rozviazať ruky taxikárom. Pomáha aj zdieľaným službám

Slováci podporujú Zemanov budovateľský sen. Pred negatívami zatvárajú oči

Štát vlani vydal 610 diplomatických pasov. Presnú evidenciu neprezrádza

V počte zamestnancov na obyvateľa zaostávame za priemerom Európskej únie hlavne v zdravotníctve a sociálnych službách. Prezamestnanosť je naopak možné identifikovať v polícii a súdnictve.

Hodnota za peniaze aktuálne pripravuje dokument, v ktorom navrhne zmeny v zamestnaneckej štruktúre aj platových podmienkach. Aj tu sú totiž výrazné rozdiely medzi platovými zvyklosťami zvyšku Európskej únie. Štátnu správu to preto znevýhodňuje oproti súkromnému sektoru.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope