Daniel J. Krátky pre Biztweet: Vlastníme aktíva za 90 miliónov

Patrí medzi najvýraznejšie postavy poľnohospodárstva a kritizuje mediálne akcie malých farmárov. Daniel J. Krátky a jeho skupina Krátky Global zvažujú ďalšie expanzie. Viac v rozhovore s Biztweetom.

Biztweet: V poslednom čase ste medializovaný hlavne vďaka aktivitám v poľnohospodárstve. Ako a kedy ste sa k tomuto biznisu dostali a aký objem aktivít v súčasnosti v sektore ovládate?

Daniel J. Krátky: Pred asi viac ako desiatimi rokmi som sa začal špecializovať na špecifickú oblasť práva a to právo družstevné, ktoré dnes už nie je predmetom učebných osnov na právnických fakultách. Dôvera, ktorá vznikla medzi mnou a viacerými klientmi bola mostom medzi mojim postavením poradcu k postaveniu investora v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby.

Dnes máme v danom sektore investície v desiatkach miliónov eur a aj napriek skutočnosti, že prevažná väčšina podnikov, ktoré sú súčasťou nášho holdingu k nám vstúpila v zásadných ekonomických problémoch, podarilo sa nám aj napriek nepriaznivému klimatickému roku vytvoriť ebitda takmer 8 miliónov eur pri tržbách vyše 30 miliónov eur. Naše výsledky sú zrejme impresívne pre väčšinu slovenských bánk a preto financujú náš biznis.

Biztweet: Vystupovali ste proti aktivitám protestujúcich malých farmárov z východu Slovenska, prečo?

Daniel J. Krátky: Moja misia nie je vystupovať proti "malým farmárom z východu." Je mojou zodpovednosťou ako predstaviteľa jednej z najväčších agrárnych firiem na Slovensku (produkujeme pre každého Slováka zhruba 5 litrov mlieka) poukázať na fakty (s dôrazom na slovo fakty), ktore aktivity drobných farmárov dávajú do iného kontextu.

Títo súkromne hospodáriaci roľníci verím, že z právnej nevedomosti vznášaju častokrát nezákonné nároky na tradičné poľnohospodárske družstvá, spôsobujú konfliktné situácie a následne poukazujú na dôsledky, ktorých sú sami príčinou. Hodí sa mi na to výstižný výraz "chucpe" : syn je súdený za vraždu svojich rodičov a ako poľahčujúcu okolnosť žiada, aby súd prihliadol na skutočnosť, že je sirota...

Biztweet: Sú praktiky, ktoré popisujú (fyzické nátlaky, vyhrážanie, vykorisťovanie) v poľnohospodárskom biznise skutočne bežné?

Daniel J. Krátky: V našom holdingu máme prijatý etický kódex, ktorý reguluje naše správanie tak, aby náš biznis bol dlhodobo udržateľný a spoločensky zodpovedný. S praktikami, ktoré uvádzate sa u nás nestretávame. Počul som však veľa príbehov, kde naopak SHR spôsobili škodu družstvu napríklad tým, že zničili úrodu, ktorá im nepatrila.

Biztweet: Zlé jazyky hovoria o tom, že sa vám k biznisu darí dostávať hlavne cez ovládnutia konkurzných konaní. Iní zas hovoria, že sú za vašim úspechom aj ďalší ľudia. Zastupujete anonymných investorov, alebo biznis riadite sám?

Daniel J. Krátky: Za hriech zlého jazyka bol v minulosti trest malomocenstva, keďže ohováraním je poškodený objekt ohovárania, hriechu sa dopúšťa ten čo ohovára a postihuje aj toho, čo počúva... Z verejne dostupných zdrojov je predsa možné zistiť, že žiadny z našich podnikov sme nezískali v konkurze. To je možné uviesť aj o štruktúre nášho financovania.

Pri našej veľkosti je vylúčené, aby sme neboli transparentne financovaní, či vlastnení. Láskavo poukazujem na skutočnost, že spravujeme majetok pre niekoľko tisíc ľudí, ktorí sú spoluvlastníkmi našich podnikov, typicky v postavení člena družstva.

Čítajte aj:

Hronec: Film Europe funguje bez dotácií a lepšie

Michal Truban: Miroslava Beblavého a jeho skupinu považujeme za našich spojencov

Ivan Kozák: Do klubov nalejeme peniaze

Biztweet: V akých ďalších sektoroch podnikáte?

Daniel J. Krátky: Naša skupina podniká okrem poľnohospodárskej prvovýroby aj v potravinárstve, médiách, cestovnom ruchu, výrobe elektrickej energie. Hodnota nami vlastnených aktív je cca 90 miliónov eur.

Biztweet: Boli ste významným veriteľom CTY Group v Česku. Splatil vám dlžník všetky pohľadávky, alebo ste sa vyrovnali inak? Podnikáte s pánmi Kamarásom a Krajňákom aj v ďalších projektoch?

Daniel J. Krátky: Dnes doposiaľ sme veriteľom CTY a veríme, že túto našu pozíciu priateľsky uzavrieme v priebehu tohto roka. S vami uvedenými pánmi nás neviaže žiadny spoločný projekt.

Biztweet: Aké máte ďalšie plány pre tento rok a plánujete biznisové projekty aj v zahraničí?

Daniel J. Krátky: Našou ambíciou je potvrdiť líderskú pozíciu slovenského farmárskeho družstva na slovenskom trhu. Veríme, že nám v tom pomôžu aj akvizičné príležitosti, ktoré dnes analyzujeme vo viacerých krajinách Európskej únie, ale i mimo nej. Daný sektor má dnes rastúcu tendenciu a my chceme byť jeho silnou a neprehliadnuteľnou súčasťou.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb