Z Bureša Babišom: Elena Trenčianska

Pomohla presunúť majetok zo štátneho do súkromného podniku. Mohla Andreja Babiša položiť na lopatky. Elena Trenčianska mu však naopak pomohla uchovať najtemnejšie tajomstvá. Ukážka z knihy Z Bureša Babišom.

Andrej Babiš s väčšinou spolupracovníkov pracuje v širokom zábere a využíva ich pre viac projektov. Pokiaľ sa niekto osvedčil u niektorého z kľúčových obchodov, teší sa Babišovej priazni v mnohých ďalších projektoch a dozorných funkciách. Až na pár výnimiek. Medzi ne je možné zaradiť Elenu Trenčiansku. Tá pritom spolupracovala u totálne rozhodujúceho kroku podnikateľa, ktorý prerástol v oligarchu.

Elena Trenčianska sa s Andrejom Babišom pozná desiatky rokov. Pôsobila ako ekonomická riaditeľka Petrimexu. Ako významná ekonómka tiež prednášala na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Jej najvýznamnejší obchodný krok ale prišiel v dobe, kedy sa Agrofert rozhodol zasadiť definitívnu ranu materskému Petrimexu a prevziať všetko, čo bolo pre jeho podnikanie kľúčové. Trenčianska sa už v dobe, kedy Agrofert vznikol ako pražská pobočka Petrimexu, stala členkou dozornej rady.

Z Bureše Babišem viete objednať v eshope, alebo jednoduchým mailom na adrese marketing@biztweet.eu. K dispozícii je aj slovenská verzia Z Bureša Babišom.

Na jej mene prakticky stál zrod Agrofertu, ako ho dnes poznáme. Mohla rozhodnúť o jeho zániku a dostať Babiša do veľkých právnych a diskreditačných problémov, urobila ale opak a dosvedčila verziu vzniku holdingu tak, ako príbeh opisuje sám podnikateľ.

Kontroverzie sa týkajú valnej hromady z roku 1995. Pár mesiacov po tom, čo sa Agrofert transformoval zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnoť, došlo na valnej hromade v máji k navýšeniu základného kapitálu zahraničným investorom – švajčiarskou O.F.I.

Rozhodnutie a celú valnú hromadu ale napadli zástupcovia materkej firmy Agrofertu – Petrimexu. Okrem radu nejasností a podozrení, ktorým sa venujem v inej kapitole tejto publikácie, poukázali manažéri Petrimexu na nesúlad ohľadne podpisu Eleny Trenčianskej.

Členka dozornej rady súhlasila s rozhodnutím valnej hromady, ktoré spravilo z Babiša šéfa podniku a bez predchádzajúcich jednaní Petrimex vytlačilo do pozície minoritného akcionára. Problémom ale bolo, že v dobe, kedy sa mala kontroverzná valná hromada odohrať, bola Elena Trenčianska v zahraničí – na služobnej ceste v Anglicku.

Na tento fakt poukazoval Petrimex na súde, ktorým chcel preukázať neplatnosť kľúčovej valnej hromady. Súd mal ako na dôkaz nazerať na pas Eleny Trenčianskej, kde bol jasný údaj o skutočnosti, že sa v dátume valnej hromady skutočne v zahraničí nachádzala.

Čítajte aj:

Z Bureša Babišom. Slovenská verzia v obchodoch

Z Bureša Babišom: Ivan Propper

Z Bureša Babišom: Pot a krv okolo Unipetrol

Jozef Kubů: Elitný agent v službách Babiša

Neskoršie preukazovanie ale nakoniec upadlo do zabudnutia. Elena Trenčianska dodatočne v prítomnosti notára podpísala dobrozdanie, v ktorom prehlásila, že s obsahom valnej hromady a na nej schválenými zmenami súhlasí. K vysvetleniu kontroverzného dátumu valnej hromady, alebo toho, prečo bola pod dokumentom podpísaná napriek tomu, že sa v tom čase nachádzala tisíce kilometrov od miesta jej konania, však už nikdy nedošlo. Petrimex po niekoľkých mesiacoch voči skupine „pučistov“ nebojoval a s Agrofertom uzatvoril mimosúdnu dohodu.

S Petrimexom, kde bola Trenčianska v predchádzajúcich rokoch ekonomickou šéfkou, ju spája tiež významný benefit zo znalosti obchodného tajomstva.

V decembri 1998 Elena Trenčianska založila spoločnosť Treinco. Bratislavská firma behom insolvenčného konania štátneho podniku Petrimex získala všetku dokumentáciu z archívu bývalého podniku zahraničného obchodu. Okrem bohatých znalostí obchodných vzťahov, personálnych prepojení, cenových politík či ďalších dôležitých informácií potrebných v biznise tak Elena Trenčianska dostala do rúk informácie, ktoré by mohli účtovnými operáciami vysvetliť veľa tajomstiev chemického a poľnohospodárskeho biznisu z deväťdesiatych rokov.

V podnikaní s Andrejom Babišom nie je zapojená len Elena Trenčianska, ale aj jej rodinní príslušníci. V spoločnosti Trenico drží tretinový podiel Otto Trenčiansky. Od roku 2014 je zase členkou predstavenstva chemičky Duslo Kvetoslva Trenčianska. Tá je v štatutárnych funkciách u piatich podnikov patriacich do skupiny Agrofert.

S Elenou Trenčianskou sa tiež spája súd Andreja Babiša o preukázanie neplatnosti vedenia záznamu o jeho spolupráci s ŠtB. Bývalá kolegyňa z Petrimexu a súčasná partnerka z biznisu mala u súdu vypovedať v pozícii svedka. Nakoniec sa ale kvôli zdravotným problémom ospravedlnila.

 

Ukážka Z Bureša Babišom, Tomáš Lemešani