Z Bureša Babišom: Ivan Propper

Váhostav, Majský a Andrej Babiš? Kto je tajomnou slovenskou spojkou českého premiéra? Prečítajte si ukážku knihy Z Bureša Babišom.

Prechodné obdobie, kedy vedľa organizačných zložiek Petrimexu vznikalo množstvo nových, súvisiacich a priamo napojených firiem, pritiahlo ku zdrojom financií veľa šikovných manažérov. Podnikateľské projekty, ktoré mohli byť investične podporené silným zázemím, dávali príležitosti aj strednému a nižšiemu manažmentu bývalých štátnych podnikov.

Typickým príkladom je Ivan Propper. Napriek tomu, že nepatril medzi najviditeľnejších podnikateľov, dodnes je s pomedzi partnerov Andreja Babiša z deväťdesiatich rokov jedným z najaktívnejších.

Pre Babiša bol celkom kľúčovou postavou. Pomáhal rozbiehať podniky, ktoré preberali zákazníkov Petrimexu, získavali financovanie a kapitál smerovali ku vzniku silného Agrofertu.

Prvé viditeľné a preukázateľné zmienky o spolupráci Ivana Proppera s dnešným oligarchom Andrejom Babišom sa vyskytli okolo roku 1993.

Zhruba v tom období Ivan Propper majetkovo vstupuje do projektov, ktoré pripravujú pôdu pre zrod Agrofertu. Stal sa napríklad spoločníkom dôležitého zárodku – firmy Sima.

Spoločne s ďalšími Babišovými partnermi zakladá spoločnosť Conamis Trading, ktorú dokonca podľa obchodného registra od roku 1996 majetkovo celkom ovládol.

Niekoľko mien opakujúcich sa v histórii vzniku Babišovho impéria je možné vidieť aj v štruktúrach Slovenskej leteckej spoločnosti. Propper sedel v dozornej rade. Bez zaujímavosti nie je, že predsedom predstavenstva bol známy odsúdený slovenský podvodník Jozef Majský.

Proppera s Babišom bolo možné spojiť aj priamo. V roku 1993 boli spoločníkmi u založenia spoločnosti Agriplast.

Z Bureše Babišem viete objednať v eshope, alebo jednoduchým mailom na adrese marketing@biztweet.eu. K dispozícii je aj slovenská verzia Z Bureša Babišom.

Ivan Propper dodnes vlastní podiely v zhruba 20 firmách. Doménou je developerská činnosť, keď sa podieľa na veľkom bratislavskom bytovo-rezidenčnom projekte Petržalka City a vlastní niekoľko hotelov.

Najziskovejším podnikom je podľa účtovných uzávierok Lentimex, v ktorej drží 65 % akcií. Firma, ktorá vyrába automatizované dopravníky pre priemysel, v roku 2015 utŕžila 46 miliónov eur, teda asi 1,2 miliardy českých korún.

Čítajte aj:

Z Bureša Babišom: Pot a krv okolo Unipetrol

Z Bureša Babišom: Kto je Andrej Babiš?

Kontakty Ivana Proppera dostali tiež do prestížnych funkcií ďalších známych gigantov. Do roku 2015 bol členom dozornej rady Stredoslovenskej energetiky. Dodávateľ energií na strednom Slovensku je ovládaný Energetickým a priemyslovým holdingom Daniela Křetínskeho.

Ešte v roku 2015 sedel Propper tiež v dozornej rade v nechválne preslávenej stavebnej firme Váhostav.

Firma je zodpovedná za stavebnú krízu z roku 2015. Spoločnosť prestala platiť svojim menším dodávateľom pri výstavbe diaľnice D1. Dôvodom neplatenia vraj bolo, že výstavba diaľnice bola vysúťažená pod cenou. Neskôr ale vyšlo najavo, že firma má neudržateľné dlhy. Jej záväzky, ktoré sa dostali do médií, dosahovali hodnoty 54 miliónov eur, teda asi 1,5 miliardy českých korún.

Váhostav preto vyhlásil reštrukturalizáciu, pri ktorej mali malí veritelia prísť o takmer všetky pohľadávky. Podľa pôvodného plánu splatenia pohľadávok mali nezaistení veritelia dostať 15 percent dlžných čiastok. Banky mali získať 100 percent. Neskôr si dodávatelia Váhostavu vybojovali aspoň 18,75 percenta.

Nespokojnosť malých firiem, z ktorých veľa kvôli Váhostavu smerovalo ku krachu, vytvorila nebývalý precedens. Štát ponúkol, že pri dobrovoľnom odstúpení pohľadávok pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku dostane veriteľ 50 percent nevyplatenej čiastky. Kabinet Róberta Fica tak de facto zaplatil z peňazí daňových poplatníkov dlhy súkromnej firmy, ktorá je navyše, podľa mnohých náznakov, sponzorom jeho strany SMER SD.

 

Ukážka Z Bureša Babišom, Tomáš Lemešani