Ravasz pre Biztweet: Kaliňákove vyjadrenia vnímam ako komunikačnú skratku

Vytipovať si jednu skupinu obyvateľstva a našiť na ich mieru zákon, to určite nepovažujem za akceptovateľný krok. Urobil som organizačnú zmenu, zvýšil som počet regionálnych kancelárií na 10 a prvýkrát v histórii existencie úradu je viac zamestnancov v regiónoch ako na centrále v Bratislave. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábel Ravasz v rozhovore pre Biztweet.

Biztweet: Čo hovoríte na aktuálne vyjadrenia ministra vnútra o kriminalite Rómov? Prečo prichádza s témou teraz?

Ábel Ravasz: Vidím to skôr ako otázku na pána ministra. Chápem, že úloha ministerstva vnútra je okrem iných aj znižovanie kriminality, ale voči tomuto návrhu mám vážne výhrady. Vytipovať si jednu skupinu obyvateľstva a našiť na ich mieru zákon, to určite nepovažujem za akceptovateľný krok. Navyše nazvať návrh „Zákon na potlačenie kriminality rómskych osád“, to vnímam ako komunikačnú skratku. Názov naznačuje, akoby celé osady boli kriminálne a to určite pravda nie je. Keď máme pocit, že naša súčasná legislatíva nie je postačujúca, tak treba zmeniť súčasné zákony, a nie účelovo vytvárať nový zákon presne proti Rómom. Vidím ako takú lúbivú komunikačnú skratku.

Biztweet: Ste nominantom strany, medzi ktorej priority patrí práca s menšinami. Ako vnímate rétoriku koaličných partnerov, ktorí často zbierajú body na protimenšinovej rétorike? Myslíte, že raz téma sociálne vyčlenených skupín bude vyriešená natoľko, že ustúpi z rétoriky národniarskych a extrémistických hnutí?

Ábel Ravasz: V rozvinutej demokratickej krajine považujem za veľmi dôležité, aby vrcholní predstavitelia krajiny bez ohľadu nato, či sú v koalícii, alebo opozícii, vážili svoje vyjadrenia aj s ohľadom na spolunažívanie majority a menšín. Netreba zabúdať, že napätie sa veľmi ľahko podnecuje, ale ťažko sa to potom upokojuje. Využívať túto rétoriku na populistické získavanie politických bodov považujem za vrcholne nezodpovedné.

Každopádne aj pán minister vnútra, aj ktoríkoľvek iní predstaviteľ koaličnej strany vrátane mňa sa musí riadiť vládnym programom a ten hovorí o integrácii a nie o represii. Výsledky vlády zatiaľ hovoria za seba – máme nový Fond na podporu menšinových kultúr, rozšírili sme dvojjazyčnosť vo verejnej sfére, urobili sme hneď niekoľko pokrokov v téme menšinového školstva. A do konca volebného obdobia ešte toho chceme stíhať veľa.

Protimenšinová rétorika je asi neodmysliteľnou súčasťou národniarskych hnutí, ale ostáva dúfať, že aj prostredníctvom integračných politík sa dá znížiť napätie medzi majoritou a menšinami, a že tak extrémisti budú strácať na podpore.

Biztweet: V akom stave ste agendu prevzal po vašom predchodcovi? Čo je hlavnou zmenou oproti doterajším snahám riešiť situáciu ľudí na okraji spoločnosti a kedy očakávate, že sa začnú prejavovať účinky týchto noviniek v sociálnej oblasti?

Ábel Ravasz: Každý splnomocnenec má svoj program a svoje priority, a mal ich aj pán Pollák. Ale treba úprimne pomenovať, že v momente, keď som prebral úrad, európske programy boli už niekoľko mesiacov stopnuté, nemali sme nové akčné plány pre národnú integračnú stratégiu, a podľa mňa neboli správne nastavené procesy na úrade.

V roku 2016 a začiatkom 2017 sme sa sústredili na odstránenie týchto nedostatkov – spustenie veľkých európskych projektov, oživenie rómskych občianskych hliadok, príprave nových akčných plánov pre stratégie. Urobil som organizačnú zmenu, zvýšil som počet regionálnych kancelárií na 10 a prvýkrát v histórii existencie úradu je viac zamestnancov v regiónoch ako na centrále v Bratislave.

Čítajte aj:

Šéf Matice pre Biztweet: Prechádzame generačnou výmenou

Hlina pre Biztweet: Voliči Mostu sú ťažko skúšaní

Hronec: Film Europe funguje bez dotácií a lepšie

Teraz sa už naplno môžeme venovať tomu, čo je v mojom pochopení hlavným poslaním úradu – legislatívnym zmenám v prospech integrácie. Naše úsilie systematicky priaznivo meniť zákony v prospech integrácie menšín je asi najdôležitejšia zmena oproti doterajším snahám.

Ako úspešné príklady našej snahy môžem uviesť, zmenu zákona o jednoduchých pozemkových úpravách, zmenu podmienok pre sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitných centier alebo škôlky zadarmo pre všetky detičky z chudobných pomerov. Každá z týchto zmien znamená malý krôčik smerom k zlepšeniu situácie, a čím viac takýchto zmien urobíme, o to silnejší a rýchlejší ich účinok.

Asi najväčšia zákonná zmena, ktorú chystáme je zavedenie povinnej predškolskej výchovy. Na túto tému som sa už aj stretol s ministerkou školstva, ktorá s návrhom zavedenia povinnej predškolskej výchovy súhlasila.

Biztweet: Veľa sa polemizuje aj o tom či na túto oblasť dávať viac alebo menej peňazí. Aký je váš názor?

Ábel Ravasz: Čo sa týka finančných prostriedkov, myslím že hlavné je to, aby bol vyčlenený stabilný balík peňazí. Aby projekty boli dlhodobo udržateľné. A oveľa dôležitejšie ako finančná podpora sú lepšie zákony.

Biztweet: Nech sú nálady akékoľvek, vláda pripravuje nový plán pre riešenie problémov marginalizovaných skupín. Dokument vlani na jeseň zamrzol a stále nie sú doriešené niektoré body budúcej stratégie štátu. Ako je na tom akčný plán teraz? Čo sú nedoriešené časti vládnej stratégie a prečo viaznu? Naopak, ktoré časti stratégie už sú v implementačnej praxi.

Ábel Ravasz: Úplne nerozumiem otázke, Stratégia integrácie Rómov zostáva stále rovnaká a je platná do roku 2020. Jej akčné plány boli schválené v rokoch 2016-2017 a sú platné do roku 2018 (vrátane). K nej sú v súčasnosti pripravované nové akčné plány do roku 2020.

Najväčším problémom stratégie je to, že nie každý ju berie ako smerodajný dokument, na ktorého plnenie sme sa zaviazali. Veci, ktoré sú v stratégii uvedené sú stále platné a aktuálne, no napriek tomu sa vždy objaví nejaký agent s teplou vodou. Skúsme najprv implementovať to čo je overené a zo skúseností iných štátov vieme, že to funguje. A až potom keď si urobíme svoju domácu úlohu sa začnime baviť o reformách, či nových prístupoch.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope